× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ได้ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ได้ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ได้ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ได้ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
ได้ขึ้นทะเบียนขออนุญาตจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม "สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" และพร้อมเปิดรับการบริจาควัคซีนชิโนฟาร์ม จากองค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรการกุศลและหน่วยงานเอกชน ให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว
 
องค์กรหรือหน่วยงานใดที่สนใจขอรับการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์มและประสงค์บริจาคสามารถติดต่อสอบถามได้ โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทราพร้อมให้บริการทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ (ณ สถานประกอบการ) ตามวันและเวลาที่กำหนด
 
หมายเหตุ:
1. เงื่อนไขการขอรับการจัดสรรวัคซีน เป็นไปตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2. ทางโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายวัคซีน ทางองค์กรหรือหน่วยงานต้องทำการเช็คสิทธิ์กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เอง
3. โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาวัคซีนหรือไม่สามารถขอรับจัดสรรวัคซีนชนิดนี้เข้ามาบริการภายในโรงพยาบาลเองได้
4. องค์กรและหน่วยงานแต่ละแห่งต้องเป็นผู้ดำเนินการขอการจัดสรรวัคซีนกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เองตามเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้กำหนด
5. สำหรับผู้มีสิทธิ์ รับวัคซีน สามารถสอบถามกับสถานที่ทำงานหรือต้นสังกัดองค์กร หรือหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่
6. สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศ ศบค. เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
 
ความสะดวกด้านสถานที่ของโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
ภายในโรงพยาบาลเราสามารถรับจำนวนผู้รับวัคซีนได้เป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 50 - 500 ท่านต่อวัน (เฉพาะที่ทำนัดหรือติดต่อเข้ามาล่วงหน้าเท่านั้น) 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

88/122-123 หมู่13 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

บริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม

ของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)