× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ภาพรวมผลการดำเนินงาน รพ.บำรุงราษฎร์ ไตรมาสที่ 1/2565

ภาพรวมผลการดำเนินงาน รพ.บำรุงราษฎร์ ไตรมาสที่ 1/2565 HealthServ.net
ภาพรวมผลการดำเนินงาน รพ.บำรุงราษฎร์ ไตรมาสที่ 1/2565 HealthServ.net

27 เมษายน 2565 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่รายงานผลการดำเนินกิจการไตรมาสที่ 1/2565 รายงานกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เป็นจากการเปิดประเทศรับนักเดินทางต่างชาติและโรงพยาบาลได้รับประโยชน์โดยตรงจากลูกค้าชาวต่างชาติ

 
 
รายงานระบุว่า ผลจากการที่ไทยกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลให้รายได้ของโรงพยาบาลจากกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  
 
การเพิ่มขึ้นของกลุ่มลูกค้าต่างชาติจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยจากภูมิภาคอินโดจีน และผู้ป่วยจากตะวันออกกลาง ส่งผลให้รายได้ต่อการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  ตัวเลขผลประกอบการโดยสังเขปและข้อมูลประกอบน่าสนใจ ดังนี้ 
 
 
สัดส่วน กล่มผู้ป่วยต่างชาติ 86.8% และผู้ป่วยชาวไทย 28.2%
 
ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจํานวน 4,102 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 55.2% เทียบไตรมาส 1 ปี 2564)
สัดส่วนรายได้จาก กล่มผู้ป่วยต่างชาติ 55.5% และผู้ป่วยชาวไทย 44.5%
 
รพ.มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมแพทย์ และต้นทุนสินค้า รวมถึง ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบุคลาการ ตามการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย การให้บริการและรายได้ ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
 
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล จำนวน 4,102  ล้านบาท
กําไรสุทธิ จำนวน 725 ล้านบาท
 
บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 9,109 ล้านบาท
บริษัทมีหนีสินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จํานวน 2,547 ล้านบาท
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง