× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[ประกันสังคม] รายชื่อสถานพยาบาลปลูกถ่ายไต หัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะ

[ประกันสังคม] รายชื่อสถานพยาบาลปลูกถ่ายไต หัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะ - HealthServ

กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายไต มี 21 รพ กรณีสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายปลูกถ่ายหัวใจ การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ การผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน
มีจำนวนทั้งสิ้น 6 แห่ง

article image1 - HealthServ

สถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

มีดังนี้

 1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 2. โรงพยาบาลตำรวจ
 3. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 4. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 5. โรงพยาบาลราชวิถี
 6. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 7. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 8. โรงพยาบาลศิริราช
 9. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 10. โรงพยาบาลชลบุรี
 11. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น
 12. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 13. โรงพยาบาลพุทธชินราช
 14. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 15. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 16. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 17. โรงพยาบาลขอนแก่น
 18. โรงพยาบาลหาดใหญ่
 19. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 20. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 21. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 22. โรงพยาบาลอุดรธานี

สถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายปลูกถ่ายหัวใจ การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ การผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน

มีจำนวนทั้งสิ้น 6 แห่ง ดังนี้
 1. โรงพยาบาลราชวิถี
  กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ การผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน
 2.  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ (อย่างเดียว)
 3.  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น
  กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ และกรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายตับและไต
 4.  โรงพยาบาลรามาธิบดี
  กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ การผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน
 5. โรงพยาบาลศิริราช
  กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ การผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน การผ่าตัดปลูกถ่าย อวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน
 6. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ การผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน การผ่าตัดปลูกถ่าย อวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)