× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กลุ่มโรงพยาบาล..โอกาสจากกัญชาของโรงพยาบาล [KSecurities]

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

KSecurities สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมออนไลน์เรื่องโอกาสของโรงพยาบาลจากกัญชากับแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิท้กษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือก ดังต่อไปนี้

article image1 - HealthServ
 
3 ประเด็น 
  • ห่วงโซ่อุปทานของการใช้กัญชาเชิงการแพทย์อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล 
  •  การรักษาผู้ป่วยโดยใช้ยาสกัดจากกัญชาโดยโรงพยาบาลเอกชนยังจำกัด แม้โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งก่อตั้งคลินิกกัญชาแล้ว แต่ยังทำการรักษาได้ไม่มากนัก
  • กฏหมายอยู่ระหว่างการแก้ไข DTAM คาดว่าจะมีการแก้ไขกฏหมายเกี่ยวกับกัญชาบางตัวในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า ซึ่งน่าจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการสั่งจ่ายยาที่สกัดจากกัญชาเพื่อนำไปใช้เชิงการแพทย์
มุมมอง KS
 
  • เรามีมุมมองเป็นกลางต่อกลุ่มโรงพยาบาล การใช้กัญชาในเชิงการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลเอกชนยังจำกัด แต่จะมีโอกาสมากขึ้นหากมีการแก้ไขกฎหมาย 
  • ห่วงโซ่อุปทานของการใช้กัญชาเชิงการแพทย์อยู่ในการควบคุมของรัฐบาลและรัฐบาลสนับสนุนการลงทุน ซึ่งการใช้ยากัญชาปัจจุบันถือว่าเป็นอยู่ในขั้นของการวิจัย 
  • หากมีการแก้ไขกฎหมาย จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการให้บริการการแพทย์ทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อรองรับทั้งอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ 
  • มูลค่าหุ้นของกลุ่มโรงพยาบาลของเราอิงด้วยวิธี DCF โดยใช้ WACC ที่ 6-10% ราคาเป้าหมายของเราสะท้อน PER ที่ 20-70 เท่า ในปี 2565 หรือมากกว่าระดับเฉลี่ยในอดีตของ BH BCH และ BDMS และต่ำกว่าระดับเฉลี่ยในอดีตของ CHG PR9 RJH EKH LPH RPH และ THG
KSecurtities 21 เมษายน 2564

article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง