× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

ภาพโลโก้โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
  • 271 หมู่1 ต.หนองไผ่ อ. เมือง จ.อุดรธานี
    042-295760 ต่อ 101 อำนวยการ
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

ข้อมูลโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

 
 

ประวัติโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่งบประมาณ 2547
โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ จำนวน 43-03-67 ไร่ ที่กิโลเมตร 17 หมู่ 1
ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ในการก่อสร้างอาคาร ได้รับงบประมาณ 39 ล้าน
บาท โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือน ธันวาคม 2550
เปิดให้บริการผู้ป่วยยาและสารเสพติดแบบผู้ป่วยใน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551
เปิดให้บริการตึกบำบัดยา
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)