× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055-965666, 055-965777
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่มีสถานพยาบาล/คลินิกเครือข่ายประกันสังคม

ข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 1. ตารางการออกตรวจผู้ป่วยนอก
 2. ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอกเวลาราชการ
 3. ศูนย์โรคเฉพาะทาง
  • ศูนย์โรคหัวใจ
  • ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา
  • ศูนย์มะเร็ง
  • ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา
  • ศูนย์โรคไต
  • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
  • สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ
 4. บริการผู้ป่วยนอก
 5. บริการผู้ป่วยใน
 6. บริการผู้ป่วยนอกเวลา
 7. สิทธิการรักษาพยาบาล

ประวัติความเป็นมา
 
“โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร” มีจุดเริ่มต้นจาก “ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ" เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งถือกำเนิดณวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๗ ต่อมา ศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ” และเริ่มให้บริการการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนใน พ.ศ. ๒๕๔๕
 
ด้วยเหตุที่เป็นสถาบันให้บริการและวิจัยด้านสุขภาพ สถาบันฯ จึงสร้างและประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงเป็น “บิดาแห่งการแพทย์ไทย” และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อการพยาบาลและสาธารณสุขของไทย ณ ด้านหน้าอาคารสถาบันฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ ทั้งนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่ชาวสถาบัน และมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับพระเมตตาคุณจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พระราชานุสาวรีย์
 
 
นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารฯ ว่า “อาคารสิริธร” พร้อมพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย “ส.ธ.” กำกับ ทั้งเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารและเปิดพระราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 
ในพ.ศ. ๒๕๔๘ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร" เพื่อดำเนินพันธกิจอย่างสมบูรณ์ ในการให้บริการสุขภาพแก่นิสิต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
 
ก้าวที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งคือ การรวม "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร" ให้อยู่ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๔๘ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนนิสิตแพทย์และการให้บริการสุขภาพ สอดคล้องและสนับสนุนกัน ทั้งทำให้สามารถใช้โรงพยาบาลเป็นศูนย์แพทย์หลัก สำหรับการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ ระดับชั้นคลินิกได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ ดังได้ดำเนินการมาถึงปัจจุบัน

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง