× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี (กาญจนบุรีเมโมเรียล)

Synphaet Kanchanaburi Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี (กาญจนบุรีเมโมเรียล)
 • 111 Moo 5 ถนน แสงชูโต ตำบล ท่ามะขาม อำเภอ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลโรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี (กาญจนบุรีเมโมเรียล)

บริการ
 • สูตินรีเวช
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • รังสีวิทยา
 • อายุรกรรม
 • กุมารเวชกรรม
ราคาห้องพัก
 • ห้อง Suite
 • Newborn
 • ห้อง ICU
 • ห้องคู่ (Standard Double)
 • ห้องเดี่ยว VIP
 • ห้องเดี่ยว Deluxe
 
 โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 10 ไร่ ใน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการบริการของคนในพื้นที่โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี ได้รับมาตรฐาน ISO 2015 และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) และพร้อมด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยได้มาตรฐานในการตรวจวินิจฉัย และรักษา ประกอบด้วย นวัตกรรมการผ่าตัดทางกล้อง Minimal Invasive LC Lap Appendectomy การส่องกล้อง Laparoscopic Endoscopic การผ่าตัดแบบแผลเล็ก Minimal Invasive ในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกมี Fluoroscopy มี Implant ที่เหมาะสมรองรับการผ่าตัด
 
 
อีกทั้งยังมี ศูนย์อุบัติเหตุ Emergency Center ที่มีความโดดเด่น ทั้งทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและ อุปกรณ์ที่พร้อมรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เปิดให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. มีแพทย์ศัลยกรรมออกตรวจทุกวัน เวลา 08.00 น.-20.00 น. มีแพทย์ GP ประจำห้องฉุกเฉิน เพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว และมีแพทย์ MED , Ortho , Surg รับ Consult ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งส่วนมากจะเป็น Case อุบัติเหตุต่างๆ และ อุบัติเหตุทางจราจร และยังมีห้องหัตถการ (OR Minor) เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มีการทำหัตการ Suture, Excision , จี้ไฟฟ้า , ถอดเล็บ ฯลฯ และภายในห้องฉุกเฉินยังให้บริการหัตถการอื่นๆ เช่น ผ่าฝี ทำแผล ฉีดวัคซีน ใส่เฝือก ตัดเฝือก ฯลฯ ให้บริการผู้ป่วยนอกทุกประเภท ในเวลา 20.00-06.00 น. ให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน (Home Care) ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินในการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยทุกประเภท ซึ่งมีรถ Ambulance ให้บริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ) เพื่อให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลนอกสถานที่
 
โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 5 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 บนพื้นที่ 10 ไร่
 
ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2537 (ในนาม โรงพยาบาลกาญจนบุรี เมโมเรียล)
เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2539 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยโรงพยาบาลสินแพทย์และโรงพยาบาลวิภารามเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562  (เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562)  และได้มีการเพิ่มทุน  จำนวน 315,000,000 บาท
 
วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงพยาบาลสินแพทย์จะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ที่ทุกคนคิดถึงเมื่อมีปัญหาสุขภาพ
 
พันธกิจ (MISSION)
ให้การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก มุ่งเน้นการดูแลที่มีความอบอุ่น ปลอดภัยและเคารพในสิทธิของผู้ป่วย

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง