News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

Pitsanuvej Uttaradit Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
  • 888 หมู่ 5 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

ข่าวสาร/บริการ

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

ข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด  เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ตั้งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จำนวน 57 เตียง ทั้งนี้ โรงพยาบาลพิษณุเวช  อุตรดิตถ์ พร้อมเปิดให้บริการเพื่อรองรับผู้รับบริการ ทั้งชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง เช่น  สุโขทัย แพร่ น่าน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมระบบให้คำปรึกษา และรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง  ไปยังโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI  เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ  อีกทั้งระบบส่งกลับเพื่อพักฟื้นในโรงพยาบาลใกล้บ้านของกลุ่มโรงพยาบาลพิษณุเวช   เพื่อความสะดวกสบายของทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล ผนวกกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ชาวอุตรดิตถ์และจังหวัดรอบข้างได้มีสุขภาพกายและใจที่ดี เพราะเรา “ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์” 
 
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง