Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

สรุปจำนวนฉีดวัคซีนโควิด วันมหิดล 24 กันยายน ทั่วประเทศ 1,195,093 เข็ม

สรุปจำนวนฉีดใน 12 เขตสุขภาพ และโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และจุดฉีดต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

Update: 25/09/2564 View: 197
24 กันยายน วันมหิดล วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย

กระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นฤกษ์ดีในการระดมการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลในสังกัด ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าไว้ 1 ล้านโดส ในวันเดียว 

ไปติดตามดูผลงานการฉีดที่ได้รายงานดังนี้

สรุปจำนวนฉีดใน 12 เขตสุขภาพ

รวมเข็ม 1-2-3

เขต 1 รวม 115,210 เข็ม
เขต 2 รวม 86,191 เข็ม
เขต 3 รวม 59,419 เข็ม
เขต 4 รวม 100,297 เข็ม
เขต 5 รวม 115,927 เข็ม
เขต 6 รวม 140,782 เข็ม
เขต 7 รวม 109,095 เข็ม
เขต 8 รวม 105,236 เข็ม
เขต 9 รวม 117,849 เข็ม
เขต 10 รวม 73,486 เข็ม
เขต 11 รวม 83,551 เข็ม
เขต 12 รวม 88,050 เข็ม

รวมทุกเขต  1,195,093 เข็ม   มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1 ล้านโดส

 

รายงานจากแต่ละโรงพยาบาล/จังหวัด 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมืองร่วมใจฉีดวัคซีนให้ประชาชนชาวปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 6,943 โดส

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เข็มแรก และบูสเตอร์ รวม 9,999 โดส

โรงพยาบาลศรีสะเกษ ประกาศคิวฉีดไว้ 5611 ราย

โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศเปิด walk in และ นัดคิวฉีด 25,000 คิว

โรงพยาบาลอุดรธานี ประกาศคิวฉีดจำนวน 5,000 คิว

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ระดมไปทั้งสิ้น 2,626 โดส  จากศูนย์ฉีดวัคซีนทั้ง 2 แห่ง 1) ศูนย์ฉีดรพ.นครพิงค์ 950 โดส 2) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1,676 โดส

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ มทบ.12 ปราจีนบุรี ตั้งเป้าฉีด 8,500 โดส กระจายใน 6 จุด (หอประชุม อบจ.ปราจีนบุรี, โรงเรียน ปรอ.  ตลาดนัดโซเฟีย อบต.ดงขี้เหล็ก วัดหัวเขา และตลาดประชารัฐ)

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มีประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น 1,659 คน

โรงพยาบาลกระบี่ ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนแวคเข็มที่ 1 จำนวน 3,000 คน สำหรับประชากร อำเภอเมืองกระบี่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 7 กลุ่มโรค และ กลุ่มประชาชนทั่วไป และ ฉีด “ไฟเซอร์” เข็มที่ 2 จำนวน 200 คน สำหรับกลุ่มชาวต่างชาติ ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ได้ลงทะเบียนผ่านทางกรมการกงสุล

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จัดฉีดวัคซีน รวม 3,437 คน ณ 3 จุดฉีด คือ หอวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,000 คน หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 309 คน และ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 128 คน

โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช ฉีดวัคซีน จำนวน 2,999 เข็ม ให้กับประชาชนอำเภอทุ่งสง ณ โรงยิมเนเซี่ยม เทศบาลทุ่งสง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19  เข็มที่ 1 (Sinovac) ให้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่ม 608 จำนวน 300 ราย ณ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จัดฉีดวัคซีนให้ประชาชนจำนวน 3,828 คน 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รวมบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั้งสิ้น  2,820 คน ใน 6 จุดฉีด ได้แก่ 
1. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 240 คน
2. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสะพานดำ จำนวน 300 คน
3. ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองวัดไทรย์ใต้ ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์และโรงพยาบาลร่มฉัตร จำนวน 720 คน
4. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดจอมคีรีนาคพรตจำนวน 240 คน
5. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามจำนวน 360 คน
6. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 2 จำนวน 960 คน

จังหวัดราชบุรี รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทั้ง 10 อำเภอ ผ่านโรงพยาบาลรัฐ  12 แห่ง ยอดวัคซีน 18,200 โดส
 
จังหวัดพะเยา มีจำนวนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด19 จำนวนทั้งสิ้น 5,531 ราย ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 11 หน่วยจากทุกอำเภอในพื้นที่ 

จังหวัดสมุทรสาคร สาธารณสุขจังหวัดรายงานผลการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในจ.สมุทรสาครได้ จำนวน 21,302 คน จากจุดฉีดวัคซีน 24 แห่ง (เป้าหมายกำหนดไว้ 17,000 โดส)
 
*ข้อมูลจะอัพเดตเป็นระยะ โปรดติดตาม 

บทความมีผู้ชมล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)