ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3

โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3

Karunvej Hospital

ที่อยู่/ติดต่อ
88,90,92 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลบริการ-ข่าวสารโรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3

ข้อมูล ข่าวสาร บริการ บทความ สาระประโยชน์จากโรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3 (บน HealthServ)

  • ยังไม่มีข่าวสาร ข้อมูลจากที่นี่
ข้อมูลข่าวทั้งหมด
 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3
 
ที่อยู่ : 88,90,92 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2527 บนถนนเพชรเกษม แขวงบางแค  เขตบางแค   เป็นโรงพยาบาลขนาด  50  เตียง โดย นพ.เฉลิม  หาญพาณิชย์  ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และจัดตกแต่งใหม่โดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มบริษัท และ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด
 
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.  2547  บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 950 ล้านบาท โดยนายอนันต์  อัศวโภคิน และ นายแพทย์เฉลิม  หาญพาณิชย์ มีบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด และ บริษัทในเครือ รวมกลุ่มภายใต้ชื่อ “KH : Kasemrad Hospital”
 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 บริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด ( มหาชน )  ซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้ขยายสาขาออกไปรวมกันถึง  6  แห่ง จำนวนเตียงรวมทั้ง 6 สาขา 1,620 เตียง ได้แก่ รพ.เกษมราษฎร์ บางแค รพ.เกษมราษฎร์ ปทุมธานี รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3 
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3 ตั้งอยู่เลขที่ 88,90,92 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 บนพื้นที่ 3 ½ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ถึง8,000ตารางเมตร มีอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและเฉพาะทางทุกสาขา สามารถรับบริการได้ 100 เตียง และเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26กันยายน 2543 เป็นต้นมา
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3 และได้ทำการขยายเพื่อรองรับยอดผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นจากยอดผู้ประกันตน และผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมทั้งดำเนินการขออนุญาตจากกองการประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณะสุข ในการเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวน 139 เตียง โดยกำหนดตรวจเยี่ยมประเมินของกองการประกอบโรคศิลปะในวันที่10 เมษายน 2552
 
โรงพยาบาลเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทางการแพทย์ดูแลรักษาครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 4 มิติ ได้แก่ รักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพ โดยได้จัดตั้ง Primary Care Unit สำหรับผู้ป่วยโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งในโรงพยาบาลและคลินิกนอกโรงพยาบาล 3 แห่ง ประกอบด้วย คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร์ สาขาเคหะร่มเกล้า คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร์ สาขาหทัยราษฎร์ และสหคลินิก เกษมราษฎร์ สาขาเสรีไทย
 
ในปี 2551โรงพยาบาลได้จัดตั้งหน่วยบริการ Primary Care Unit เพิ่มอีก 2 แห่ง เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างทั่วถึง โดยได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2551 ภายใต้ชื่อ สหคิลนิกเกษมราษฎร์ สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และสหคลินิก เกษมราษฎร์ สาขาหมู่บ้านนักกีฬา