Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

รพ.จุฬาภรณ์ เชิญสตรีตั้งครรภ์รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส ในโครงการวิจัยภูมิคุ้มกัน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมโครงการวิจัยระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีน BBIBP-CorV (ซิโนฟาร์ม) ในสตรีตั้งครรภ์ไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 400 คน

Update: 24/09/2564 View: 159
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมโครงการวิจัยระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีน BBIBP-CorV (ซิโนฟาร์ม) ในสตรีตั้งครรภ์ไทย 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
  • วัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส 
  • ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน 
  • ตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์ 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
รับจำนวนจำกัด 400 คน 
 
เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร
- สตรีตั้งครรภ์เดี่ยว
- อายุมากกว่า 18 ปี
- อายุครรภ์ ณ วันที่รับวัคซีนเข็มแรก มากกว่า/เท่ากับ 12 สัปดาห์
- ไม่มีไข้ หรือประวัติไข้ หรืออาการเจ็บป่วยในช่วง 14 วันก่อนเข้ารับวัคซีน
- ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
- ไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 
- ให้ความร่วมมือในการติดตามข้อมูลภายหลังการฉีดวัคซีน หลังคลอด และติดตามทารกแรกคลอดจากการสอบถามทางโทรศัพท์/SMS ได้

อาสาสมัครแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
โดยมีกำหนดการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
 
กลุ่มที่ 1  (รับ 100 ท่าน) 
- ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม
โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564
- ติดตามอาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีน ผลลัพธ์การคลอด และอาการทารกหลังคลอดที่ระยะเวลา 90 วัน

กลุ่มที่ 2 (รับ 300 ท่าน) 
- ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม
โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 และติดตามอาการเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1
- เจาะเลือดตรวจระดับภูมิคุ้มกัน
- ตรวจอัลตราซาวด์เพื่อประเมินทารกในครรภ์ก่อนเข้ารับวัคซีนเข็มแรก และหลังรับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ระยะเวลา 1 เดือน
 

โครงการนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามรหัสการอนุมัติโครงการ EC No. 124/2564 อนุมัติวันที่ 30 สิงหาคม 2564 

สอบถาม โทร. 0 2576 6404

บทความมีผู้ชมล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)