× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ HealthServ.net
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ HealthServ.net

กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิ ติดต่อแผนกฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยยังไม่ต้องมีใบส่งตัว

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ HealthServ
สำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สามารถเข้ารับการรักษาได้ โดยแสดงใบส่งตัวจากสถานพยาบาลต้นสังกัด
 
เอกสารเข้ารับบริการ 
  1. บัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่าอายุ 15ปี)
  2. ใบส่งตัวจากสถานพยาบาลต้นสังกัด
  3. ประวัติการรักษา หรือ ใบสรุปการรักษาที่มีข้อบ่งชี้ว่าต้องเข้ารับการรักษาหัตถการนั้น ๆ 
  4. ติดต่อเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิก่อนทุกครั้ง 
 
หมายเหตุ : กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิ ติดต่อแผนกฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยยังไม่ต้องมีใบส่งตัว 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

906 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง