× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

BREAST MRI เครื่องตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลวัฒโนสถ

BREAST MRI เครื่องตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลวัฒโนสถ HealthServ.net
BREAST MRI เครื่องตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลวัฒโนสถ HealthServ.net

ศูนย์เต้านมวัฒโนสถ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โทร 1719 , 0 2310 3016, 0 2755 1024 - เพราะการตรวจเต้านมสำคัญกับผู้หญิงทุกคน นอกจากการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ที่เป็นมาตรฐานการตรวจในปัจจุบันแล้ว ยังมีการตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Magnetic Resonance Imaging (MRI) ที่ใช้ในการตรวจประเมินเต้านมอย่างละเอียด ทำให้สามารถประเมินสุขภาพเต้านมและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

BREAST MRI เครื่องตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลวัฒโนสถ HealthServ
เพราะการตรวจเต้านมสำคัญกับผู้หญิงทุกคน นอกจากการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ที่เป็นมาตรฐานการตรวจในปัจจุบันแล้ว ยังมีการตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Magnetic Resonance Imaging (MRI) ที่ใช้ในการตรวจประเมินเต้านมอย่างละเอียด ทำให้สามารถประเมินสุขภาพเต้านมและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ความสำคัญของ Breast MRI

 
1) การตรวจ Breast MRI เพื่อคัดกรอง (Screening) แบ่งตามความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม
 
2) การตรวจ Breast MRI เพื่อประเมินก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (Preoperative Evaluation of Breast Cancer) 
 
3) การตรวจ Breast MRI เพื่อตรวจหาความผิดปกติของถุงซิลิโคน (Breast Implant Integrity) และโรคเต้านมในผู้ป่วยที่เสริมเต้านม ทั้งในกลุ่มที่เสริมแบบชนิดถุงซิลิโคนหรือชนิดฉีด ที่ไม่สามารถตรวจประเมินได้ด้วยแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์
 
4) การตรวจ Breast MRI ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดมาแล้ว เพื่อประเมินรอยโรคเหลือที่ขอบของก้อน (Positive Surgical Margin) หรือมะเร็งที่เกิดซ้ำ (Recurrence Tumor) ที่ต้องได้รับการรักษาต่อไป
 
5) การตรวจ BreastMRI ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ตรวจติดตามหลังการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด เพื่อประเมินขนาดของก้อนมะเร็ง (Evaluate Treatment Response After Neoadjuvant Chemotherapy)
 
6) การตรวจ Breast MRI ในผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองหรืออวัยวะอื่น ๆ และสงสัยว่าสาเหตุมาจากมะเร็งเต้านม (Occult Breast Cancer)
 
7) การตรวจ Breast MRI เพื่อช่วยวินิจฉัยในกรณีที่ตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์แล้วไม่สามารถระบุรอยโรคได้แน่ชัด
 
8) การตรวจ Breast MRI เพื่อช่วยในการเจาะชิ้นเนื้อภายใต้เครื่อง MRI ในกรณีรอยโรคตรวจพบเฉพาะใน MRI เท่านั้น (MRI – Guided Biopsy)

สอบถามเพิ่มเติม
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
โทร. 1719
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลวัฒโนสถ

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง