× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ปลัด สธ.สั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมดูแลผู้ป่วยโควิดทั้ง HI/CI และในรพ.

ปลัด สธ.สั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมดูแลผู้ป่วยโควิดทั้ง HI/CI และในรพ. - HealthServ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการสาธารณสุขทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมทรัพยากรและระบบดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 พร้อมเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และย้ำประชาชนเคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเองทั้ง UP/VUCA

 
 
         21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดเชียงราย และกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในวันนี้จึงมีหนังสือสั่งการถึงนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ให้เตรียมการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 โดย 1)เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เตียง บุคลากรทางการแพทย์ และระบบการดูแลรักษาแบบ Home Isolation (HI) Community Isolation (CI) รวมทั้งการรับผู้ป่วยที่มีอาการมาก/รุนแรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 2)ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของ จังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจในการเข้าถึงระบบบริการ 3)เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด และลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ 4)สื่อสารให้ประชาชนป้องกันตนเองและครอบครัวด้วยมาตรการ Universal Prevention และ VUCA พร้อมสร้างการรับรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้
 
         สำหรับสถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดเชียงราย พบว่ามีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับที่ดูแลได้ เป็นไปตามภาพรวมของประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ใน อำเภอเมือง อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่จัน หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคตามแนวทางที่กำหนด โดยเน้นการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK และนำผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้านและในชุมชน (HI/CI) ทั้งนี้ หากภาครัฐและประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง เชื่อว่าโรคโควิด 19 จะลดความรุนแรงลง และเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) ในที่สุด ทำให้ประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้ และประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติมากขึ้น
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)