× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ราชกิจจาฯ ปลดล็อกประเทศสู่ Post-pandemic - ร้านอาหาร สถานบันเทิง ขาย-ดื่มเหล้าได้

ราชกิจจาฯ ปลดล็อกประเทศสู่ Post-pandemic - ร้านอาหาร สถานบันเทิง ขาย-ดื่มเหล้าได้ HealthServ.net
ราชกิจจาฯ ปลดล็อกประเทศสู่ Post-pandemic - ร้านอาหาร สถานบันเทิง ขาย-ดื่มเหล้าได้ HealthServ.net

ราชกิจจาฯ ประกาศการผ่อนคลายหลายมาตรการ ปลดล็อกประเทศสู่ระยะ Post-pandemic ได้แก่ ยกเลิกพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว สวมหน้ากากสมัครใจ ร้านอาหารเครื่องดื่ม ขายและดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ สถานบันเทิงเปิดได้ รวมกลุ่มคนจำนวนมากได้ แรงงานเดินทางเคลื่อนย้ายได้


จากประกาศราชกิจจาฯ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 ลงวันที่ 23 มิ.ย.2565  มีการประกาศการผ่อนคลาย มาตรการหลายประการ  ซึ่งสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ระยะ Post-pandemic เสมือนเป็นการปลดล็อก และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้ต่อไป


แต่ละข้อ ระบุดังนี้
 
ข้อ 1  ยกเลิกพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว และพื้นที่จังหวัดใหม่ ตามสถานการณ์การระบาด มีการใช้มาตรการเท่าที่จำเป็น คาดว่าจะไม่มีการแบ่งสีอีกต่อไป และผลจากการนี้ ทำให้เป็นการปลดล็อกการควบคุมกิจการต่างๆ ให้ดำเนินการได้ตามปกติ (ข้อ 6) 
 
ข้อ 2 ข้อบังคับมาตรการควบคุมป้องกันโรค ยังใช้อยู่หากไม่ขัดกับประกาศนี้
 
ข้อ 3 ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัย ตามสมัครใจ โดย สธ.มีคำแนะนำโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น 608 ผู้มีโรคประจำตัว สตรีมีครรภ์ที่ไม่ได้วัคซีนฉีดครบเกณฑ์ ยังจำเป็นที่ต้องใส่
 
ข้อ 4 ผ่อนคลายการเคลื่อนย้ายเดินทางแรงงานต่างด้าว โดยให้กรุงเทพและแต่ละจังหวัด ออกประกาศข้อกำหนด  ล่าสุด กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศให้แรงงานต่างด้าวสามารถเคลื่อนย้ายเดินทางได้ ทั้งภายในกรุงเทพและเดินทางเข้าออกกรุงเทพ
 
ข้อ 5 แนวปฏิบัติการถ่ายทำรายการทีวี หนังและวิดีทัศน์  โดย กสทช.เป็นผู้ออกแนวปฏิบัติ
 
ข้อ 6 ผ่อนคลายการควบคุมสถานที่ กิจการ 
(1) ร้านอาหารเครื่องดื่ม ขายและดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ 
(2) สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดบริการได้ 
 
ข้อ 7 การรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ทำได้ตามเหมาะสม 
กรณีมีคนร่วมมากกว่า 2,000 คน ให้แจ้งต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพหรือของจังหวัด  เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงการระบาดแบบกลุ่มก้อน คลัสเตอร์ 
 

ประกาศมีผลตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2565
 

 

เพิ่มเติม 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง