ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ firstimg0

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

Sawanpracharak Hospital

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ จ.นครสวรรค์ ขนาด 661 เตียง ให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 อีกไม่นานจะเปิดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งที่ 2 ที่เขาเขียว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1669, 056-219888, 056-001555

ที่อยู่/ติดต่อ
43 ถนน อรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ ตะเคียนเลื่อน นครสวรรค์ 60000
✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลบริการ-ข่าวสารโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

ข้อมูล ข่าวสาร บริการ บทความ สาระประโยชน์จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (บน HealthServ)

ข้อมูลข่าวทั้งหมด

การบริการประชาชน
 

กลุ่มงานของโรงพยาบาล
วิสัญญีวิทยา
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
เวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ประกันสุขภาพ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สุขศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กลุ่มงานศัลยกรรม
พยาบาล
ห้องสมุด
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มอาชีวเวชกรรม
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
แผนกอายุรกรรม
อุบัติเหตุฉุกเฉิน

 
 

ประวัติโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 
พ.ศ. 2474 เป็นสุขศาลาของสุขาภิบาลเมืองนครสวรรค์รับผู้ป่วยได้ 25 เตียง
 
พ.ศ. 2478 ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครสวรรค์ 30 กันยายน 2493 กระทรวงสาธารณสุข ขอรับโอนกิจการโรงพยาบาลเทศบาลใน ส่วนภูมิภาค จากกระทรวงมหาดไทย ให้กรมการแพทย์ดำเนินการ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเมืองนครสวรรค์ รับผู้ป่วยได้ 175 เตียง  
 
พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณก่อสร้างใหม่ในที่เดิมขนาด 6 ชั้น 300 เตียง วงเงิน 12,136,000.00 บาท ประชาชนบริจาคเพิ่มเป็น 7 ชั้น สำหรับภิกษุสงฆ์ และซื้อเครื่องมือแพทย์เป็นเงิน 8,488,031.90 บาท รับคนไข้ได้ 400 เตียง สร้างเสร็จ พ.ศ. 2512  
พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน และพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์”
 
พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 7 ชั้น 1 หลัง เป็นเงิน 23,600,000.00 บาท สร้างเสร็จ พ.ศ. 2525
 
พ.ศ. 2535 ได้ขยายห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารกายภาพบำบัดและพัสดุรวมเนื้อที่ 450 ตรม. และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 7 ชั้น (ตึก 4) เนื้อที่ 5,100 ตรม. เป็นเงิน 50,000,000 บาท แล้วเสร็จ พ.ศ. 2537
 
พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการและจอดรถ 14 ชั้น เนื้อที่ 15,900 ตรม. จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 165,049,200 บาท ในพื้นที่ที่ได้รับบริจาคจากนายน้อย ลี้โกมลชัย โฉนดเลขที่ 10925 จำนวน 1 งาน 48 ตร.ว. เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ.2544 แล้วเสร็จ พ.ศ.2548

พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เนื้อที่ 3,218 ตรม. จำนวน 1 หลังเป็นเงิน 43,795,000 บาท แล้วเสร็จ พ.ศ. 2553
 
ปัจจุบัน มีเนื้อที่ใช้สอยรวม 30,132.50 ตรม. และมีจำนวนเตียงให้บริการทั้งหมด 661 เตียง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
ม.1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์โทร.0 5638 3562
 
โรงพยาบาลโกรกพระ 
ม.7 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์โทร.0 5621 9003
 
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี(จ.กำแพงเพชร)
 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรีจ.กำแพงเพชร โทร.0 5577 9013
 
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 
ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์โทร.0 5625 7199
 
โรงพยาบาลชุมแสง
 ม.4 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์โทร.0 5628 2223
 
โรงพยาบาลชุมตาบง 
ม.7 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์โทร.0 5629 3222
 
โรงพยาบาลตากฟ้า 
ม.1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์โทร.0 5624 1027
 
โรงพยาบาลตาคลี 
ม.14 ต.ตาคลีอ.ตาคลีจ.นครสวรรค์โทร.0 5680 1273
 
โรงพยาบาลท่าตะโก 
ม.1 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์โทร.0 5624 9036
 
โรงพยาบาลบรรพตพิสัย
 ม.2 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์โทร.0 5627 9028
 
โรงพยาบาลพยุหะคีรี 
ม.8 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรีจ.นครสวรรค์โทร.0 5634 1755 
 
โรงพยาบาลไพศาลี 
ม.8 ต.ไพศาลีอ.ไพศาลีจ.นครสวรรค์โทร.0 5625 9377
 
โรงพยาบาลแม่วงก์ 
ม.9 ต.แม่วงก์อ.แม่วงก์จ.นครสวรรค์โทร.0 5623 8012 
 
โรงพยาบาลลาดยาว 
ม.8 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์โทร.0 5638 5012
 
โรงพยาบาลหนองบัว 
ม.3 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์โทร.0 5687 6222
 
โรงพยาบาลกองบิน 4 กองพลบินที่3 
ต.ตาคลีอ.ตาคลีจ.นครสวรรค์โทร.0 5632 2044
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์โทร.0 5621 9807
 
ศูนย์สุขภาพสะพานดำ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์โทร.0 5688 2400
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ใต้ 
ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์โทร.05621 6379
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม 
ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์โทร.0 5622 0560
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 
ม.4 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์โทร.0 5627 6851
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี
 ม.7 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์โทร.0 5629 6251
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์ นามัยที่ 8 - นครสวรรค์
ม.1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร.0 5625 5451
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด