× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์

Chiang Rai Inter Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์
โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ ขนาดกลาง 52 เตียง แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) บริหารของหน่วยเวชบำบัดวิกฤติ ให้บริการดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรืออวัยวะสำคัญล้มเหลว ฉุกเฉินติดต่อโทร.053-719719 ต่อ 132 ใช้สิทธิพรบ.คุ้มครองภัยจากรถ ไม่ต้องสำรองจ่าย - โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์มีห้องหลายแบบตามขนาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมรองรับ ได้แก่ ห้อง VIP ห้อง Grande Deluxe ห้อง Deluxe ห้องพิเศษรวมแอร์ ห้องพิเศษรวมพัดลม สอบถามโทร.053-719719
  • 123 ม.1 ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ โปรโมชั่น บริการ

 

ข้อมูลโรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์

 

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์

 
  • ห้อง VIP
  • ห้อง Grande Deluxe
  • ห้อง Deluxe
  • Grand Deluxe Child
  • ห้องพิเศษรวมแอร์
  • ห้องพิเศษรวมพัดลม
 

บริการศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์

 
คลินิกกระดูกและข้อ
เวลาทำการ ทุกวัน 09.00 – 12.00 น. 
คลินิกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้ออย่างครบวงจร โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์
 
คลินิกโรคตา
โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ มีความยินดีที่ให้ บริการตรวจ วินิจฉัยโรคและรักษาโรคทางตา โดยทีมจักษุแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัย รวบรวบจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร โดยมีบริการตรวจรักษา และผ่าตัด
 
คลินิกกุมารเวช
พร้อมให้บริการผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-15 ปี ดูแลครบแบบองค์รวมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การการป้องกันโรค การรักษาฟื้นฟู บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การฉีดวัคซีน การให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก และโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะทางเด็ก
 
แผนกการแพทย์ฉุกเฉิน
แผนกการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลชียงรายอินเตอร์ ได้จัดมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่มีภาวะฉุกเฉินที่เป็นปัจจัยที่สำคัญในการประเมินผู้ป่วย เพื่อการพยาบาลการดูแลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยได้มีการนำเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าทันสมัย การให้ความสำคัญในจุดบริการหน่วยหน้าแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพื่อคัดกรองผู้ป่วยเพื่อให้การพยาบาลเบื้องต้น และเหมาะสมไม่เกิดภาวะคุกคามชีวิต ร่วมถึงการให้บริการปนะสานงานไปยังหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ที่เกิดเหตุบนรถพยาบาล ส่งผู้ป่วยรักษายังสถานที่เหมาะสมและเป็นการเชื่อต่อของการรักษา ตั่งแต่เกิดเหตุจนถึงการรักษาขั้นสุดท้ายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ของการดูแลการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยพร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งบริการรับส่งผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 
งานบริการรถพยาบาล
- ให้บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งจากที่บ้าน บริษัทห้างร้านต่างๆด้วยทีมแพทย์ พยาบาลพร้อมอุปกรณ์การช่วยชีวิต
- บริการรับผู้ป่วยจากรพ.อื่น ,สนามบิน และจากต่างจังหวัด เพื่อรับการรักการรักษาที่ รพ.เชียงรายอินเตอร์
- Stan by งานต่างๆนอกสถานที่
 
แผนกตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจหาความผิดปกติ หรือ การเปลี่ยนแปลงในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอาการในระยะแรก การกลัวว่าจะเจอโรคร้าย ก็น่าจะเปลี่ยนมุมมองใหม่เป็นการตรวจหาโรคเพื่อคัดกรองให้การรักษาทันท่วงที การตรวจสุขภาพในแต่ละวัย โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทเน้นความผิดปกติที่พบบ่อยในวัยนั้นๆ ซึ่งแตกต่างกันไป วัยหนุ่มสาวควรได้รับการตรวจโรคที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธุ์ ในขณะที่วัยทำงานหรือกลางคนจะเน้นที่ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และเมื่ออายุเพิ่มขึ้นควรตรวจหามะเร็งชนิดต่างๆ ฉะนั้นการชะลอความเสื่อมโทรมของสุขภาพให้มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ จึงต้องอาศัยการเอาใจใส่ดูแลอย่างสม่ำเสมอ โปรแกรมตรวจร่างกายที่เหมาะสม มีรายละเอียดแตกต่างกันตามองค์ประกอบอันได้แก่ เพศ อายุ หน้าที่การงาน และสภาพร่างกายเพื่อให้ท่านได้เลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ตามความเหมาะสม เพื่อการได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับสุขภาพของท่าน เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 15.30 น. , วันเสาร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.
 
แผนกห้องคลอด
แผนกห้องคลอดโรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ มีห้องคลอด 1 ห้องและห้องรอคลอดจำนวน 2 เตียงพร้อมเครื่องมือที่ครบครันและทันสมัย ให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไป ที่มีภาวะมดลูกหดรัดตัวก่อนกำหนด บริการให้การทำคลอดธรรมชาติ ดูแลมารดาหลังคลอด 2 ชั่วโมง และดูแลทารกที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2 ชั่วโมงหลังคลอด เตรียมผ่าตัดคลอดตรวจสมรรถภาพ ทารกในครรภ์ (NST) ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ให้การดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ คำนึงถึงความสะดวก สบายของผู้คลอดและความปลอดภัยของผู้คลอดเป็นสำคัญ
 
แผนกห้องผ่าตัด
การให้บริการทางการแพทย์แผนกห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์มีห้องผ่าตัดที่ทันสมัยในระบบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศภายในห้อง ถ่ายเทอากาศเสียด้วยระบบที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัยจากการติดเชื้อ การบริการด้านการผ่าตัด มีการบริการด้านศัยกรรม สูติกรรม, ORTHOPIDIE, จักษุ ในเบื้อต้น ด้วยแพทย์ที่ชำนาญการ และเครื่องมือที่ทันสมัย การบริการที่ รวดเร็ว สะอาด และปลอดภัย พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ.2555 ให้บริการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลทางห้องปฏิบัติการทั้งนี้เพื่อการ วินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค หรือเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรที่มีประสบการณืโดยมุ่งเน้นผลการตรวจที่ถูกต้อง แม่นยำเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ บริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความต้องการของผู้รับบริการและมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยแบ่งงานตรวจวิเคราะห์เป็นสาขาดังนี้
- สาขาโลหิตวิทยาคลินิก ได้แก่ การตรวจหาภาวะโลหิตจาง
- สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ได้แก่ การตรวจปัสสาวะ-อุจาระ เป็นต้น
- สาขาเคมีคลินิก ได้แก่ การตรวจเบาหวาน ไขมัน เป็นต้น
- สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ได้แก่ การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี การตรวจหาเชื้อ HIV เป็นต้น
- สาขาจุลชีววิทยาคลินิก ได้แก่ การเพาะเชื้อและแยกเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เพื่อหาสาเหตุของเชื้อต่อโรค พร้อมกับทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
- การบริการโลหิต ได้แก่ การทดสอบ เอเตรียมโลหิต และส่วนประกอบโลหิตที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ป่วย
 
แผนกกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ พร้อมให้บริการการดูแลรักษา และวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักกายภาพบำบัดให้การบริการทางกายบำบัด และฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย ที่มีนักกายภาพบำบัดที่ชำนาญ ดูแลอย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรฐาน ที่ปลอดภัย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
แผนกเอ็กซเรย์
แผนกเอกซเรย์โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสีวิทยาที่ ทันสมัยและได้มาตรฐาน โดยมีการตรวจทางรังสีวิทยาต่างๆ ดังนี้
 1.การตรวจวินิจฉัยโดยการถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไปด้วยระบบดิจิตอล
 2.การตรวจวินิจฉัยอวัยวะต่างๆ โดยการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ และการตรวจดูความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ระบบ 4 มิติ
 3.การตรวจวินิจฉัยอวัยวะต่างๆ โดยการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 Slice (64 Slice CT Scan) 
 
แผนกผู้ป่วยนอก
เป็นแผนกที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ อนามัย การป้องกันโรคสำหรับผู้ที่มีสุขภาพดี และการดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยให้การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกทุกประเภท รวดเร็ว ปลอดภัย มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

แผนกผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ ได้จัดห้องผู้ป่วยมีประเภทห้องหลายแบบตามขนาด และสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นประเภทต่างๆดังนี้
 - VIP
 - Grande Deluxe
 - Deluxe
 - ห้องพิเศษรวมแอร์
 - ห้องพิเศษรวมพัดลม
 รวมทั้งหมดจำนวน 52 เตียง การออกแบบคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ตลอดจนความปลอดภัยระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์เฉพาะทาง ร่วมกับทีมพยาบาล 
 
แผนกผู้ป่วยวิกฤต
แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ โดยการบริหารของหน่วยเวชบำบัดวิกฤติ ให้บริการดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และ/หรือที่มีการทำงานของอวัยวะสำคัญล้มเหลว โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย รักษา และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้ความรู้และประสบการณ์ของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤติโดยตรง พร้อมทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญพิเศษในการดูแลผู้ป่วยหนัก ทั้งนี้การตัดสินใจ การวางแผนการรักษา และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นจากความร่วมมือของแพทย์เฉพาะทางเวชบำบัดวิกฤติและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาอื่นๆ ตามภาวะการเจ็บป่วยหนักของผู้ป่วยนั้นๆ
 
การบริการ 
ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติในทุกระบบ แผนกผู้ป่วยหนักสามารถให้การดูแลและเฝ้าระวังการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการพิเศษ เช่น การใส่สายสวนเพื่อวัดความดันในเส้นเลือด การใส่สายสวนเพื่อใช้สำหรับฟอกไต ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
 
รับย้ายผู้ป่วยหนักจากสถานพยาบาลอื่น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤติจะให้คำปรึกษาแก่แพทย์ประจำแผนกฉุกเฉินและแผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมทั้งประสานงานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามภาวะโรคของผู้ป่วย เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงความพร้อมของแพทย์และพยาบาลในการรอรับผู้ป่วยที่แผนก ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นทุกชนิด เช่น เครื่องช่วยหายใจ ก่อนผู้ป่วยมาถึง เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงที่สุด
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง