× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

Karunvej Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

 สถานพยาบาลในระดับสูง 
 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต
สถาบันประสาทวิทยา  กรมการแพทย์ 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
 
 
โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา 
61/9 ม.4 ถ.สายเอเซีย กม.56 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3531 5100

ข้อมูลโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

 ศูนย์บริการทางการแพทย์
แผนกกายภาพบำบัด 02-529-4533 ต่อ 1111
แผนกกุมารเวชกรรม 02-529-4533 ต่อ 1814
แผนกจักษุวิทยา 02-529-4533 ต่อ 1218
แผนกตรวจสุขภาพ 02-529-4533 ต่อ 1912, 1929
แผนกไตเทียม 02-529-4533 ต่อ 1234
แผนกทันตกรรม 02-529-4533 ต่อ 1115
แผนกรังสีวิทยา 02-529-4533 ต่อ 1224
แผนกโรคผิวหนัง 02-529-4533 ต่อ 0
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป 02-529-4533
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ 02-529-4533 ต่อ
แผนกศัลยกรรมทั่วไป 02-523-4533 ต่อ
แผนกศูนย์หัวใจ 02-529-4533 ต่อ
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม 02-529-4533 ต่อ 2022
แผนกห้องคลอดเด็กอ่อน 02-529-4533 ต่อ 0
แผนกหู คอ จมูก 02-529-4533 ต่อ 1234
แผนกอายุรกรรม 02-529-4533 ชั้น 1 ต่อ 1814, ชั้น 2 ต่อ 1216, 1234
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 02-529-4533 ต่อ 1229, 2039
แผนกไอซียู 02-529-4533 ต่อ 1234
ห้องพัก
ห้องพิเศษเตียงเดี่ยว, ห้องพิเศษ VIP
ห้องพักเตียงคู่
ห้องพักเตียงรวม
ห้องไอซียู
ห้องรอคลอดรวม
 
   โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.0.I.) 18 ธันวาคม 2556 บางกอกเชน ฮอลปิตอล เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีการปรับเปลี่ยนคือ เปลี่ยนชื่อ โรงพยาบาลจากโรงพยาบาลนวนคร เป็นโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี-อยุธยา ภายใต้ บริษัทนวนครการแพทย์จำกัด โดยทางบริษัทบางกอกเชน ฮอสปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทนวนครการแพทย์ จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556  ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเชิงโครงสร้างบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล โดยใช้โครงสร้างการบริหารจัดการเป็นแนวทางเดียวกับกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
 
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ให้บริการ 24 ชั่วโมง มีอาคารและอปุกรณ์ทางการแพทย์และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคณะแพทย์ที่เชียวชาญทั่วไปและเฉพาะทางหลายสาขาได้แก่ อายุกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม และสาขาเชี่ยวชาญอื่นๆ เช่น ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมระบบประสาท ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบกระดูกและข้อ อายุรกรรมโรคหัวใจ อายุรกรรมโรคไต และ Orthopedics ในกรณีที่เกินศักยภาพ สามารถส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ โรงพยาบาล Supra-contractor
 
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลในกลุ่ม บางกอกเชน ฮอสปิตอล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ต้นปี 2557 ให้บริการด้านรักษาพยาบาลทั้งในด้านการส่งเสริมคุณภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยให้บริการในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง