Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กอายุ 12-17 ปี 4 ต.ค.

เป้าหมายเด็กนักเรียนประมาณ 4.5 ล้านคน กลุ่มนอกระบบศึกษาลงทะเบียนผ่าน รพ.

Update: 17/09/2564 View: 303
17 กันยายน 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงเกี่ยวกับ แผนการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก 12-17 ปี  ว่า ขณะนี้มีวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บริษัทเดียวคือไฟเซอร์


         สำหรับการฉีดเด็กกลุ่มอายุ 12-17 ปี นี้ จะเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เช่น ปวช. มีประมาณ 4.5 ล้านคน ขณะนี้อยู่ระหว่างให้โรงเรียนสำรวจความประสงค์ผู้ปกครอง ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ และแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักอนามัย กทม. รวบรวมจำนวนนักเรียน ส่งให้กรมควบคุมโรคจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์


         กำหนดการฉีด คาดว่าจะเริ่มฉีดได้วันที่ 4 ตุลาคมนี้


         การฉีดจะนัดหมายการฉีดที่โรงเรียน ได้แก่ 
  • โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดทั้งภาครัฐ เอกชน
  • สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
  • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • โรงเรียนพระปริยัติธรรม สำนักพุทธศาสนา
  • สถาบันการศึกษาปอเนาะ
  • สถาบันการศึกษา หรือโรงเรียนประเภทอื่นๆ ที่มีนักเรียนวัยเดียวกันศึกษาอยู่ เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนคนพิการ โรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองท้องถิ่น เป็นต้น 
     
          หรืออาจจัดบริการในสถานที่อื่นใกล้โรงเรียนได้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขมีประสบการณ์ให้วัคซีนนักเรียนในสถานศึกษามาก่อน ดำเนินการฉีดพร้อมกันทุกชั้นปี โดยบุคลากรของโรงพยาบาลที่โรงเรียนประสานไว้ และมีระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์ 30 วัน

 
          ยืนยันว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเปิดเรียนช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่วัคซีนช่วยให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เด็กที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เข้าเรียนได้ร่วมกับการเข้มงวดมาตรการป้องกันโรค ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

          ส่วนผู้ปกครองที่กังวลเรื่องภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ประสงค์ให้บุตรหลานฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย ต้องรอการขึ้นทะเบียนปรับการใช้ในเด็กจาก อย.ก่อน

          สำหรับเด็กที่มีโรคประจำตัวไม่ได้เรียนหนังสือเข้ารับวัคซีนที่โรงพยาบาลที่รักษาประจำได้ เด็กเรียนที่บ้านหรือโฮมสคูลก็ลงทะเบียนรับวัคซีนกับโรงพยาบาลใกล้บ้านได้เช่นกัน
 
 
        นายแพทย์โสภณกล่าวต่อว่า การฉีดวัคซีนโมเดอร์นากับภาคเอกชนที่จะเข้ามาช่วงเดือนตุลาคมนั้น หากยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดใดมาก่อน สามารถฉีดตามแผนปกติของโมเดอร์นา ถ้าฉีดมาก่อนแล้วให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสม ส่วนการเปิดประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ โดยช่วงสิ้นเดือนกันยายนจะมีการประเมินความพร้อมของแต่ละจังหวัด พิจารณาทั้งความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ สถานประกอบการด้านท่องเที่ยวที่ต้องมีมาตรฐาน SHA Plus พนักงานรับวัคซีนแล้ว มีการตรวจหาเชื้อ เพื่อความปลอดภัย
 
 

ถาม-ตอบการให้วัคซีนในเด็ก

Q : แนวทางฉีดวัคซีนให้เด็กและเยาวชน อายุ 12-17 ปี เป็นอย่างไร ?
A : สธ. วางแนวทางฉีดวัคซีนชนิด mRNA ตามระดับชั้นเรียน เช่น ระดับ ม.1 - ม.6 หรือชั้นเรียนที่เทียบเท่า
 
หมายเหตุ : สามารถยืดหยุ่นการฉีดวัคซีน
- เยาวชน ระดับ ม.6 ที่อายุมากกว่า 17 ปี
- เยาวชน ในระบบ Home School
- เยาวชนไม่อยู่ในระบบการศึกษา (อายุ 12 - 17 ปี )
ทั้งนี้ ให้หน่วยบริการฉีดวัคซีนบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสม

Q : ผู้ปกครองสามารถเลือกให้บุตรหลาน อายุ 12 - 17 ปี
ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย แทนวัคซีนชนิด mRNA ที่รัฐจัดสรรให้ ได้หรือไม่ ?
A : ได้ แต่ต้องรอ อย. อนุมัติให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายได้ และต้องพิจารณาปริมาณวัคซีนว่าขณะนั้นมีเพียงพอหรือไม่

บทความมีผู้ชมล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)