× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ค่าตรวจนอนกรน /ปัญหาการนอน รพ.เอกชน กทม-ปริมณฑล

ค่าตรวจนอนกรน /ปัญหาการนอน รพ.เอกชน กทม-ปริมณฑล - HealthServ

มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับ นอนกรน เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ อายุมากจะเริ่มเป็นมาก หากรู้ว่าตัวเองหรือสมาชิกในครอบครัวมีปัญหาการนอน นอนกรน นอนไม่หลับ ฯลฯ เหล่านี้ ควรหาโอกาสไปตรวจหาเหตุเพื่อป้องกันและรักษา ซึ่งจะดีต่อสุขภาพมากกว่าปล่อยไว้
เราได้รวบรวมการบริการตรวจปัญหาการนอนของรพ.ต่างไว้ที่นี้ เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่ต้องการต่อไป หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านหรือสมาชิกในครอบครัว

 

คลินิกโรคการนอนหลับ รพ.บางพลี 8,000 บาท (ราชการ รัฐวิสาหกิจ เบิกได้)

คลินิกโรคการนอนหลับ Sleep Test ตรวจปัญหาการนอน เช่น หยุดหายใจขณะหลับ หลับไม่สนิท ตื่นบ่อย นอนละเมอ ตื่นนอนตนอเช้าไม่สดชื่น ปวดหัว คอแห้ง ง่วงนอนมากในตอนกลางวัน ขณะำทงานหรือขับรถ 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ เบิกได้
มีนักเทคนิคเฝ้าดูอาการขณะทดสอบตลอดคืน
มีห้องพักพิเศษ 1 ห้อง
ติดต่อสอบถาม คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร 085 9807598

ตรวจประสิทธิภาพในการนอนหลับ รพ.เมดพาร์ค เริ่มต้น 19,500

รพ.เมดพาร์ค ถนนพระราม 4 จัดแพ็กเกจตรวจประสิทธิภาพในการนอนหลับ สำหรับผู้ที่มีปัญหาการนอนต่าง อาทิ นอนกรน มีอาการหยุดหายใจขณะนอน  ง่วงนอนมากผิดปกติในช่วงกลางวัน นอนละเมอ นอนกัดฟัน นอนไม่หลับ ฯลฯ เหล่านี้ ควรได้รับการตรวจ แพคเกจต่าง ดังนี้
• Polysomnography  ราคา 19,500 บาท
• Split Night Study  ราคา 19,500 บาท
• PAP Titration  ราคา 19,500 บาท
• Multiple Sleep Latency Test (MSLT)  ราคา 21,000 บาท
• Maintenance of Wakefulness Test (MWT)  ราคา 21,000 บาท
*การเข้ารับการตรวจแต่ละแพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่ให้คำปรึกษา
สามารถติดต่อรับบริการได้ที่ 
คลินิกประสาทวิทยา ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D โทร. 02-090-3114
ศูนย์โรคปอด ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D โทร. 02-090-3114
คลินิก โสต ศอ นาสิก ชั้น 12A เคาน์เตอร์ D โทร. 02-090-3128

Sleep Test ทดสอบตรวจสุขภาพการนอนหลับ ศูนย์ตรวจการนอนหลับศิริราชกาญจนา

บริการตรวจทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาความผิดปกติต่างๆ ของร่างกายขณะหลับแบบครบสมบูรณ์ ราคาโปรโมชั่น 9,000 บาท (พร้อมตรวจเชื้อโควิด ด้วย ATK ฟรี) ถึง 30 มีนาคม 65 สอบถามเพิ่มเติม โทร 061-3849154 ให้บริการทุกวัน 8-16 น. คลินิกนอกเวลา 16-20 น. - ศูนย์ตรวจการนอนหลับศิริราชกาญจนา และคลินิกนอนกรน เปิดให้บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพด้านการนอน เช่น นอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ นอนไม่หลับ หรือ โรคเกี่ยวกับการนอนหลับอื่นๆ

ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ม.เชียงใหม่ Link

การตรวจความผิดปกติการนอนหลับโดยวิธี (Polysomnography)
เป็นการตรวจสำคัญที่ใช้เพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่างๆของร่างกายในระหว่างนอนหลับ ปัจจุบันถือเป็นการตรวจมาตรฐานสากล (gold standard) สำหรับการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea:OSA)หรือภาวะนอนกรนหยุดหายใจ 
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจ
ติดต่อลงทะเบียน ชั้น 1 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ก่อนเวลา 19.30 น.
ตรวจสอบสิทธิ์และชำระค่าใช้จ่าย
ไปยังห้องตรวจชั้น 6 เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าและพักผ่อนเตรียมตัวก่อนติดอุปกรณ์
 
อัตราค่าบริการ
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ (สิทธิ์ ชำระเงิน) 15,100บาท
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ (สิทธิ์เบิกราชการและเบิกตรง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่) ได้รับสิทธิเบิกตามกรมบัญชีกลางกำหนด ชำระส่วนเกิน 5,000บาท
ค่าบริการผู้ป่วยนอก 250บาท (เบิกได้* 50 บาท)
ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือรังสีวิทยา ครั้งละ 50บาท
***ไม่สามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง ประกันสังคมได้***

ค่าบริการตรวจ ครอบคลุมรายการการตรวจ 1 คืน ดังนี้
 1. เครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจ
 2. ห้องตรวจ 1 คืน
 3. ค่าบริการทางการพยาบาล
 4. ค่าบริการทางการแพทย์
 
ค่าบริการดังกล่าว ไม่ครอบคลุม
 
 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 2. ค่าใช้จ่ายก่อนการทำหัตถการภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการ
 3. ค่ายากลับบ้าน (ถ้ามี)
 4. ค่ายาก่อนการตรวจหรือยาที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างคืนตรวจ
 5. ค่าเครื่องช่วยหายใจ (ถ้ามี) (CPAP machine)
 6. ค่าตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจหาความผิดปกติจากการนอนหลับ เช่น MSLT MWT
 7. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการทำหัตถการครั้งนี้
เวลาเปิดทำการ
 • นัดหมายเพื่อปรึกษาก่อนพบแพทย์ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 16.00 น.
 • เปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ อังคาร 14.30 น. - 16.00 น.
 • เปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ พุธ 17.00 น. - 20.00 น.
เบอร์ติดต่อ 053-920660 053-920666

ตรวจการนอนหลับ เด็ก-ผู้ใหญ่ รพ.วิมุต ราคาโปรโมชั่น 15,500 บาท

รพ.วิมุต จัดแพ็กเกจตรวจสุขภาพการนอนหลับในผู้ใหญ่และเด็ก อายุ 4-15 ปี (Sleep Test) ราคา 15,500 บาท (ราคาโปร) 
หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้ ราคา รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว  ต้องทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ (โทร. 02-079-0050)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ หู คอ จมูก ชั้น 5 รพ.วิมุต เวลาทำการ 8.00 – 20.00 น. โทร 02-079-0050 หรือใช้บริการ Telemedicine ปรึกษาผ่าน ViMUT Application ฟรี (ถึง 31 มีนาคมนี้)

แพ็กเกจตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ราคา 13,600 บาท

แพ็กเกจตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ราคา 13,600 บาท
ตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ตรวจการนอนหลับ ตรวจติดตามสภาวะการนอนหลับ 1 คืน ในโรงพยาบาล (ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชม.)
รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม
• ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อน Admin เพื่อเข้ารับการตรวจการนอนหลับ
• ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่มี โรคประจำตัวหรือภาวะแทรกซ้อน
• ค่าอุปกรณ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกซเรย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนและหลังเข้ารับการตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)
• ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย (ถ้ามี)
• ค่ายาและเวชภัณฑ์นำกลับบ้าน
• ค่าปรึกษาแพทย์อื่นๆ (ถ้ามี)
เงื่อนไข
▪️ ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ศูนย์ตรวจการนอนหลับ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
และค่าห้องตรวจผู้ป่วย Sleep Test 1 คืน (เวลา 20.00 น. – 06.00 น.)
▪️ ไม่อนุญาตให้ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเฝ้าค้างคืน ยกเว้นกรณีที่แพทย์พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็น
▪️ ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
▪️ สามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ หรือคลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 ฝั่งใต้ อาคารวิชัยยุทธเหนือ โทร.0-2265-7777

Sleep Better Program ศูนย์สุขภาพ W9 Wellness Center รพ.พระรามเก้า เริ่มต้น 19,000 บาท (โปร) Link

ศูนย์สุขภาพ W9 Wellness Center โรงพยาบาลพระรามเก้า จัด 3 Sleep Better Program เพื่อการรักษาและดูแลถึงต้นตอปัญหาอาการนอนไม่หลับ เน้นปรับสมดุลสุขภาพของร่างกาย เพื่อการสร้างการนอนหลับที่ดีอย่างมีคุณภาพ อาทิ
Sleep Better Program 
Sleep Better+ Program 
Sleep Better Premium Program 
*ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
โทรสอบถาม/นัดหมายก่อนใช้บริการที่ 092-9936922 ศูนย์สุขภาพ W9 Wellness Center ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลพระรามเก้า

เเพ็กเกจตรวจทดสอบการนอนหลับ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 8,900 บาท

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดเเพ็กเกจการทดสอบเเละตรวจการนอนหลับในเด็กเเละผู้ใหญ่ ตรวจภาวะหยุดหายในขณะนอนหลับ ในราคาเพียง 8,900 บาทเท่านั้น (รับเครื่อง Sleep Test ผ่านระบบ Drive Thru) ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรักษาหรือทำการนัดหมายCall center 02 080 5999

โปรแกรมตรวจการนอนกรน รพ.สมิติเวช ราคา 23,000-30,200 บาท

รพ.สมิติเวช  จัด 3 โปรแกรม สำหรับตรวจปัญหานอนกรน 
• โปรแกรมตรวจการนอนกรน เพื่อหาความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับ (Full Night) ราคา 23,000 บาท
• โปรแกรมตรวจการนอนกรน เพื่อหาความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับ และใช้เครื่องมือพิเศษสร้างความดันในทางเดินหายใจ (Split Night) ราคา 30,200 บาท
• โปรแกรมตรวจการนอนกรนที่บ้าน ราคา 11,900 บาท
นัดหมาย/สอบถาม/VDO Call ปรึกษาแพทย์ ก่อนล่วงหน้า เพจ Samitivej Club 

โปรแกรมตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) รพ.รามคำแหง 11,000 บาท

โปรแกรมตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) เป็นการตรวจเพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่างๆ ใน​ร่างกายระหว่างที่คุณนอนหลับ โดยแพทย์เฉพาะทางของรพ. จะตรวจระบบการหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การทำงานของคลื่น​ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติต่างๆ ที่อาจมีภาวะบางอย่างแอบแฝงอยู่ โดยที่ยังไม่แสดง​อาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea; OSA) รวมถึงการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆ และพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับ เป็นต้น ตรวจก่อนรู้ก่อน รักษาได้ไว ช่วยป้องกันปัญหาโรคต่างๆ ในอนาคตได้ ตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Test) โรงพยาบาลรามคำแหง  รวมบริการดังนี้
-ห้องพักประเภทห้องเดี่ยว 1 คืน
-อาหารเช้า 1 มื้อ
-การบริการทางการแพทย์ 
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คนไข้ต้องเข้าตรวจโควิด-19 สำหรับการนอนที่โรงพยาบาล ซึ่งราคานี้ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ (Sleep Test)

แพคเกจตรวจการนอนหลับ รพ.นนทเวช เริ่มต้น 14,000 บาท

แพคเกจตรวจการนอนหลับ, แพคเกจตรวจการนอนหลับ+โรคลมหลับ โรงพยาบาลนนทเวช สำหรับตรวจ การนอนหลับที่เข้าข่ายผิดปกติ เช่น นอนกรนเสียงดัง, หยุดหายใจขณะหลับ, สะดุ้งเฮือกระหว่างนอน นอนหลับไม่สนิท ตื่นมาแล้วไม่สดชื่น, มึนศีรษะช่วงเช้า อาการเพลียหรือง่วงช่วงกลางวัน นอนละเมอ นอนกัดฟัน ง่วงนอนกลางวันมากร่วมกับสงสัยภาวะลมหลับ 
ทั้ง 2 แพคเกจ ได้แก่ แพคเกจตรวจการนอนหลับ ราคา 14,000 บาท (นอน รพ.12 ชม.) และ แพคเกจตรวจการนอนหลับ+โรคลมหลับ ราคา 19,000 บาท (นอน รพ.24 ชม.)  สอบถามศูนย์ตรวจการนอนหลับ (Sleep Lab Center) 02-5967888 

แพ็กเกจตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Test) รพ.ศิครินทร์ กรุงเทพ 18,000 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Test) โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ ราคา 18,000 บาท รวมบริการดังนี้
• ตรวจการนอนหลับโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดทั้งคืน
• การวัดสัญญาณต่างๆ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น
• ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
• ตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า (EMG)
• ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
• ตรวจวัดลมหายใจ (Air Flow)
• ตรวจการกรน (Snore)
• ตรวจการเคลื่อนไหวของทรวงอก (Chest Effort)
• ตรวจการเคลื่อนไหวของช่องท้อง (Abdominal Effort)
• ตรวจวัดค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2)
• ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของ CO2 ขณะหายใจ (EtCO2)
• ตรวจอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate)
• ตรวจท่าทางการนอน (Body Position)
ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าห้องพัก ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร และค่าบริการอื่นๆ แล้ว
รับบริการที่ศูนย์หู คอ จมูก อาคาร 3 ชั้น 2 โทร. 1728 ต่อ 30215, 30216

แพ็กเกจการตรวจการนอนหลับ รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล เริ่มต้น 18,000 บาท

ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล จัดแพ็กเกจการตรวจการนอนหลับ (SLEEP TEST PACKAGE)  18,000 บาท (นอน รพ. 1 คืน) พร้อมรายการตรวจ 8 รายการ  ได้แก่ 
1.การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2.การตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อ
3.การบันทึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลูกตา
4.การตรวจวัดความอิ่มตัวของระดับออกซิเจน
5.การบันทึกการเคลื่อนไหวของหน้าอกและหน้าท้อง
6.การตรวจเสียงกรน
7.การวัดลมหายใจที่ผ่านทางจมูกและช่องปาก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ทำนัดล่วงหน้า ที่ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น 2 รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โทร. 02-310-3011
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)