× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อยู่อุดรธานี ต้องการทำวัคซีนพาสปอร์ต ติดต่อที่ใด

อยู่อุดรธานี ต้องการทำวัคซีนพาสปอร์ต ติดต่อที่ใด - HealthServ

ติดต่อทำได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โทร 099-0899940, 042-219168 พร้อมให้คำแนะนำการยื่นขอ 3 ขั้นตอน

article image1 - HealthServ

 
ขั้นตอนที่ 1
ลงทะเบียนและแนบเอกสาร
ลงทะเบียนล่วงหน้า พร้อมแนบภาพถ่ายเอกสารผ่านระบบ QR Code
 
2. เอกสารที่ต้องแนบ(ภาพถ่าย)
- หนังสือเดินทาง(Passport)
- เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน Covid-19 ในประเทศไทย
 
3. ระบบตอบกลับ E-mail อัตโนมัติ
ยืนยันการได้รับคำขอ
 
4. เจ้าหน้าที่ส่งเมลล์แจ้งรับเล่ม Vaccine Passport ไม่เกิน 7 วัน (กรณีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง)
 
 
ขั้นตอนที่ 2
 
การรับเอกสาร
1.รับเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ในวันราชการ เวลา 09.00 น. - 15.30 น. (หากรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)
 
2. นำเอกสารฉบับจริงเพื่อยืนยันได้แก่ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน Covid-19 ในประเทศไทยและหนังสือเดินทาง (Passport)
 
(กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเล่ม COVID-19 Vaccine Passport)
 
ขั้นตอนที่ 3
การชำระค่าออกเอกสารรับรอง (50 บาท/เล่ม) พร้อมลงนามในใบเสร็จรับเงิน
สามารถชำระผ่าน
1. Internet Banking
2. ผ่านบัตรเดบิต
 
หมายเหตุ
เพื่อความสะดวกของประชาชนในการออกเอกสารรับรอง สคร.8 ได้เปิดยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ (ข้อ1)
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)