× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

Fort Pichai Dap Hak Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
  • 102 หมู่ 8 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าเสา อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

 

ข้อมูลโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก


 

 ประวัติโรงพยาบาลโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เดิมใช้นามหน่วยว่ากองพยาบาลจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ต่อมาเปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ และได้พระราชทานนามชื่อเป็น “โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก” ตามแจ้งความกองทัพบก ลงวันที่ 11 ก.พ. 2525
 
 
การจัดตั้งหน่วย
จัดตั้งหน่วยขึ้นตามอัตราเฉพาะกิจหมายเลข  ๕๔๓๐  แก้ไขตามคำสั่งกองทัพบก  ลับ (เฉพาะ) ๒๔๕/๒๕  ลง ๒๑  กันยายน ๒๕๒๕  เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐๐  เตียง  และเปลี่ยนเป็นขนาด  ๙๐ เตียง ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์หมายเลข  ๘-๕๖๕ (๒๕  มกราคม  ๒๕๓๒) ตามคำสั่งกองทัพบกลับ(เฉพาะ) ที่ ๑๖๒/๓๓ ลง  ๑๒  กันยายน ๒๕๓๓   ปัจจุบันปฏิบัติเป็นโรงพยาบาลขนาด   ๖๐   เตียงในอัตราลด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๐๒  หมู่ ๘ ถนน สำราญรื่น ต. ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกับมณฑลทหารบกที่ ๓๕ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก  มีกองบังคับการ  ๑๐  แผนก และ ๑ หมวดพลเสนารักษ์  ปัจจุบันมี อัตรากำลังพล  ทั้งสิ้นรวม   ๑๑๗   นาย

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง