× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

Prachuap Khiri Khan Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
  • 237 ซอย พิทักษ์ชาติ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000
  • ✅ รับบัตรทอง
    ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

 โรงพยาบาลกุยบุรี 
41/1 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรีอ.กุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3269 1108-9
 
โรงพยาบาลทับสะแก 
111 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์โทร.0 3267 1122
 
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
60/2 ม.4 ต.ปากแพรก อ.สะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3269 9025
 
โรงพยาบาลปราณบุรี 
19 ม.5 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรีจ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร.0 3262 1757
 
 
ศูนย์บรกิารสาธารณสุขเทศบาลเมืองประจวบคีรขีันธ์ 
ต.ประจวบคีรีขันธ์อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร.0 3255 0852
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านนิคม กม.5 
 ม.7 ต.อ่าวน้อย อ.ตลาดนิคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3255 4411
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด

ข้อมูลโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

 
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง