ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี firstimg0

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี

Kalasin Thonburi Hospital

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยดำริ ของนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลธนบุรี

ที่อยู่/ติดต่อ
89 ถนนเลี่ยงเมืองสงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง, เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 46000
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลบริการ-ข่าวสารโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี
 

 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยดำริ ของนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลธนบุรีในโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะมีความเติมโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการขยายตัวของเมืองในอนาคต เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางผ่านของอีกหลายจังหวัดในภาคอีสาน และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย จังหวัดกาฬสินธุ์มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน แต่มีโรงพยาบาลทั่วไปเพียงแห่งเดียว ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนระดับทุติยภูมิและตติยภูมิทำให้เกิดปัญหาความแออัดของการให้บริการ ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพื่อลดปัญหาความแอดอัดในโรงพยาบาลของรัฐและสนองความต้องการด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างครบวงจร แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ฺและจังหวัดใกล้เคียง จึงได้มีการระดมทุนเพื่อก่อสร้าง โรงพยาบาลกาฬสินธฺุ์-ธนบุรี ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นจำนวน 300 ล้านบาท และได้เริ่มการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2560 บนพื้นที่ขนาด 12 ไร่ อันเป็นทำเลที่เหมาะสม เนื่องจากติดถนนสายหลักของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นเส้นทางผ่านไปได้ทั้งจังหวัด ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม จึงสะดวกต่อการเดินทางมายังโรงพยาบาล
 
 
           เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ได้มีพิธีตอกเสาเข็มโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี โดยบริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต จำกัด ด้วยงบประมาณกว่า 7 ล้านบาท 
 
           เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ได้ทำพิธีลงนามสัญญาโครงสร้างอาคารงบประมาณกว่า 165 ล้านบาท
 
           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 ลงนามสัญญาก่อสร้างระบบ ด้วยงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างโครงสร้างดำเนินการโดย บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)และการก่อสร้างโครงสร้างระบบ โดยบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด