× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี

Kalasin Thonburi Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยดำริ ของนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลธนบุรี
  • 89 ถนนเลี่ยงเมืองสงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง, เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 46000
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง
 

ข้อมูลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี

 

 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยดำริ ของนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลธนบุรีในโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะมีความเติมโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการขยายตัวของเมืองในอนาคต เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางผ่านของอีกหลายจังหวัดในภาคอีสาน และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย จังหวัดกาฬสินธุ์มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน แต่มีโรงพยาบาลทั่วไปเพียงแห่งเดียว ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนระดับทุติยภูมิและตติยภูมิทำให้เกิดปัญหาความแออัดของการให้บริการ ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพื่อลดปัญหาความแอดอัดในโรงพยาบาลของรัฐและสนองความต้องการด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างครบวงจร แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ฺและจังหวัดใกล้เคียง จึงได้มีการระดมทุนเพื่อก่อสร้าง โรงพยาบาลกาฬสินธฺุ์-ธนบุรี ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นจำนวน 300 ล้านบาท และได้เริ่มการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2560 บนพื้นที่ขนาด 12 ไร่ อันเป็นทำเลที่เหมาะสม เนื่องจากติดถนนสายหลักของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นเส้นทางผ่านไปได้ทั้งจังหวัด ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม จึงสะดวกต่อการเดินทางมายังโรงพยาบาล
 
 
           เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ได้มีพิธีตอกเสาเข็มโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี โดยบริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต จำกัด ด้วยงบประมาณกว่า 7 ล้านบาท 
 
           เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ได้ทำพิธีลงนามสัญญาโครงสร้างอาคารงบประมาณกว่า 165 ล้านบาท
 
           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 ลงนามสัญญาก่อสร้างระบบ ด้วยงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างโครงสร้างดำเนินการโดย บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)และการก่อสร้างโครงสร้างระบบ โดยบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง