Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เปิด walk-in ตรวจโควิด19 ฟรี 15 กันยายน 2564 ชุมวัดโสมนัส จำกัด 300 คน/วัน

ตรวจได้ทั้งคนไทย และ ต่างชาติ โปรดเตรียม (คนไทย) บัตรประชาชน พร้อมสำเนา (คนต่างชาติ) หนังสือเดินทาง หรือ บัตรทำงาน พร้อมสำเนา

Update: 10/09/2564 View: 180
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เปิด walk-in ตรวจโควิด19 ฟรี  ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) 30 นาทีรู้ผล จำกัด 300 คน/วัน  ตรวจได้ทั้งคนไทย และ ต่างชาติ 

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564  ชุมวัดโสมนัส
 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น.

โปรดเตรียม
(คนไทย) บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
(คนต่างชาติ) หนังสือเดินทาง หรือ บัตรทำงาน พร้อมสำเนา

*เขียนที่พักอาศัยในเขตป้อมปราบฯ น้ำหนัก-ส่วนสูง เบอร์โทรศัพท์ 2 เบอร์ และปากกาส่วนตัว
 
โดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 20 #ให้บริการฟรี กับประชาชน

บทความมีผู้ชมล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)