× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สปสช.อนุมัติ ผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว รักษากับรพ.เอกชนได้แล้ว

สปสช.อนุมัติ ผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว รักษากับรพ.เอกชนได้แล้ว - HealthServ

18 เมษายน 2565 สปสช.รายงานว่า วันนี้ บอร์ดสปสช.เห็นชอบแนวทาง "ทางการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว สิทธิบัตรทอง 30 บาทที่เข้ารับบริการสถานพยาบาลอื่นหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ทำข้อตกลงเข้าร่วมให้บริการกับ สปสช."

 
 
กล่าวคือ เป็นการขยายการให้ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว สามารถติดต่อรับบริการกับ รพ.เอกชนได้ โดยที่ รพ.เอกชนนั้น จะเป็นรพ.เอกชนที่ได้ "ทำข้อตกลงเข้าร่วมให้บริการกับ สปสช. " แล้ว 
 
เป็นบริการที่เพิ่มขึ้นมา จากเดิมที่ผู้ป่วยจะต้องไปยังสถานพยาบาลประจำหรือหน่วยบริการปฐมภูมิ 
• สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สปสช.) นอกจากไปที่สถานพยาบาลประจำที่ท่านลงทะเบียนไว้ ยังไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ใบส่งตัว)
• หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, รพ.สต., หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น 
 
 
ขณะนี้ มีรพ.เอกชน 100 แห่งที่ทำข้อตกลงร่วมโครงการนี้ โดยแบ่งเป็น 
รพ.ในกรุงเทพ  23 แห่ง ปริมณฑล 3 จังหวัด 17 แห่ง และที่เหลือกระจายในภาคต่างๆ โปรดดูรายชื่อ ตามตารางด้านล่างนี้
 
 
อาการสีเขียวที่เข้าข่าย ได้แก่ 
- มีไข้สูง 37.5 องศาขึ้นไป
- ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
- เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก
- มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง
 การบริการแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ในการดูแลผู้ป่วยสีเขียว แบ่งเป็น 2 แบบคือ แบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 
1. แบบผู้ป่วยนอก 

ซึ่งก็คือการแยกตัวที่บ้าน (OP Self Isolation) สปสช.จะจ่ายให้กับรพ.เอกชนแบบเหมาจ่ายอัตรา 1,000 บาทต่อราย แบ่งค่าบริการต่างๆ ได้แก่
- ค่าให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการแยกกักตัวที่บ้าน 
- การให้ยาตามอาการ ฟ้าทะลายโจร หรือยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) (ที่เบิกจากกระทรวงสาธารณสุข) รวมค่าจัดส่ง 
- การประสานติดตามอาการเมื่อครบ 48 ชั่วโมง 
- การจัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องส่งต่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาล 
 
กรณีพ้น 48 ชั่วโมงไปแล้วผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงแล้วโทรมาปรึกษาสถานบริการอื่น โดยส่วนนี้ถ้ามีการจัดระบบ สปสช. จะจ่ายให้อีก 300 บาทต่อราย
 
 
2.แบบผู้ป่วยใน 

ได้แก่ การดูแลแบบ Home Isoaltion: HI/Community Isolation:CI, Hotel Isolation โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ฯลฯ  สปสช.จะจ่ายให้กับรพ.เอกชนแบบเหมาจ่าย
  • กรณีรักษาตั้งแต่ 1-6 วัน อยู่ที่ 6,000 บาท
  • กรณีรักษา 7 วันขึ้นไปจะเหมาจ่ายอยู่ที่ 12,000 บาท

     
จำนวนที่จ่าย ครอบคลุมค่าบริการต่างๆ ได้แก่

- ค่าดูแลรวมอาหาร 3 มื้อ พร้อมคำปรึกษา 
- ค่ายาฟ้าทะลายโจร 
- ค่าอุปกรณ์ติดตามสัญญาณชีพ 
- ค่าเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) กรณีที่มีความจำเป็น
 

* การจ่าย เป็นการจ่ายจาก สปสช. ไปยังรพ. ไม่ได้จ่ายให้ผู้ป่วย
 
 

สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทอง สายด่วน สปสช. 1330
หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. @nhso
หรือ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 

article image4 - HealthServ

รพ.เอกชนในกรุงเทพ และปริมณฑล Link

โรงพยาบาล คลินิกเครือข่าย

กรุงเทพ

รพ.กล้วยน้ำไท (02)7692000
รพ.วิภาวดี (02)5611111, (02)941-2900, (02)9412800
รพ.บางขุนเทียน1 (02)47722903
รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล (02)8771111
รพ.ธนบุรี 2  
รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย (02)412005560
รพ. พีเอ็มจี (02)4514920
รพ.เกษมราษฎร์ประชาชื่น (02)910160049
รพ.บางโพ (02)5870144
รพ.ศิครินทร์ (02)3669900-99
รพ.บางปะกอก 8  
รพ.เกษมราษฎร์ บางแค (02)4550110
รพ.นวเวช (02)4839999
รพ. สินแพทย์ ศรีนครินทร์ (02)0068888
รพ.มิตรประชา (02)4555599
รพ.นวมินทร์ 9 (02)51181818
รพ.บางปะกอก 1 (02)1091111
รพ.สุขสวัสดิ์ (08)28746767
รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง (02)-339-0000
รพ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ (02)523335971
รพ.วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (02)8074044, (02)4211888-9
รพ.ปิยะเวท (02)1295555
รพ.วิมุต (02)0790000

นนทบุรี

รพ.เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์  
รพ.เกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ (02)594002065
รพ.กรุงไทย (02)5822299
รพ.เวิลด์เมดิคอล  

ปทุมธานี

รพ.การุญเวช ปทุมธานี  
รพ.ภัทร-ธนบุรี  
รพ.ธนบุรีบูรณา (02)0785777
รพ.ซีเมดลีฟวิ่งแคร์ (02)1992111
รพ.บางปะกอกรังสิต 2  
รพ.กรุงไทย ปทุม (021)472565
รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส (02)9756701

สมุทรปราการ

รพ.บางนา 5 (02) 1381155-65, 085-5150525
รพ.พริ้นซ์สุวรรณภูมิ (02)0805999
รพ.บางปะกอก 3 (02) 1093111
รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ (02) 1093222
รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ (02) 7615999
รพ.ศิครินทร์ สมุทรปราการ (02)32329917

รพ.เอกชนภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก

โรงพยาบาล คลินิกเครือข่าย

ภาคกลาง

รพ.เทพากร (034) 273 463
รพ.การุญเวช อยุธยา  
รพ.เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล (035) 904478
รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย (02) 4417899
รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร (034) 82670929
รพ.มหาชัย 3 (034) 429111
รพ.เอกชัย (034)417999
รพ.เกษมราษฏร์ สระบุรี  
รพ.ธนบุรีอู่ทอง (035)551673

ภาคตะวันตก

รพ. สินแพทย์ กาญจนบุรี (034)5209115
รพ.กรุงเทพเมืองราช (032)3227480
รพ.กรุงเทพเพชรบุรี (032)897888

ภาคตะวันออก

รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา (038)812702
รพ.จุฬารัตน์ ชลเวช (038)2843545
รพ.เอกชล 2 (038) 939888ต่อ5218,5308
รพ.จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ (037) 2186545
รพ.เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี (037) 627000
รพ.มงกุฎระยอง  
รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ (037)640000

รพ.เอกชนภาคเหนือ อีสาน และใต้

โรงพยาบาล คลินิกเครือข่าย

ภาคอีสาน

รพ.กาฬสินธุ์-ธนบุรี  
รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น (043) 333555
รพ.บุรีรัมย์ ราม (044) 625340
รพ.ร้อยเอ็ด-ธนบุรี (043) 515191
รพ.รักษ์สกล  
รพ.หนองคายวัฒนา (042)2465201
รพ.นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา (042) 325999
รพ.เอกชนร่มเกล้า (045) 4465960
พริ้นซ์ อุบลราชธานี (045) 2502713
รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี (045) 429100
รพ.เมืองเลยราม (042) 833400

ภาคเหนือ

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1  
รพ.ศรีสวรรค์ (056) 311626
รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 (034) (056) 000111
รพ.พะเยาราม  
รพ.ชัยอรุณเวชการ (056) 651407
รพ.พิษณุเวช พิจิตร (056) 613316
รพ.พิษณุเวช  
รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล (053) 5816004
รพ.ลำพูนใกล้หมอ  
รพ.พริ้นซ์ ลำพูน (053) 582888
รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ (055) 409000
รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ (053)717499
รพ.เทพปัญญา 2 (053) 220022-27
รพ.เอ็ม ที อินเตอร์เมด  
รพ.ลานนา (053) 999777
รพ.เทพปัญญา  
รพ.เพชรรัตน์ (056) 720680
รพ.แพร่-ราม (054) 522911

ภาคใต้

รพ.วิรัชศิลป์ ชุมพร (077) 542555
รพ.ธนบุรี-ชุมพร (077) 658 555
รพ.ทีอาร์พีเอช  
รพ.ธนบุรี ทุ่งสง (075) 808888
รพ.นครคริสเตียน (082) 0630551,(075) 356214
รพ.นครพัฒน์ (075)305999
รพ.สิโรรส ปัตตานี (073)348100
รพ.ดีบุก (076) 298298
รพ.มิชชั่นภูเก็ต (076) 212386
รพ.สิโรรส ยะลา (073) 221114
รพ.ราษฎร์ยินดี  
รพ.ศิครินทร์หาดใหญ่ (074) 366966
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)