× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

Paolo Phrapradaeng

ภาพโลโก้โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด 60 เตียง ให้บริการทางการแพทย์ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง คลินิกต่างๆ อาทิ คลินิกอายุรกรรม 24 ชั่วโมง, คลินิกศัลยกรรมทั่วไป, คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ, คลินิกทันตกรรม ,คลินิกโรคหัวใจ, คลินิกมะเร็ง, คลินิกหู คอ จมูก, คลินิกสูติและนรีเวช, ศัลยกรรมสมอง, คลินิคตา โทรหาเราได้ที่ 02-818-9000 แฟกซ์ 02-425-9859
  • 288 ม.1 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
  • ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ โปรโมชั่น บริการ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

 
สถานพยาบาลในระดับสูง
 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์

ข้อมูลโรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

 
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด 60 เตียง ให้บริการทางการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาหลัก ซึ่งเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาล ได้แก่ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์ผิวหนัง แพทย์โสต-ศอ-นาสิก แพทย์ออโธปิดิกส์ และแพทย์วิสัญญี ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สาขาพิเศษอื่นๆจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้เชิญมาร่วมให้บริการแก่ผู้ป่วย
 
โรงพยาบาลจึงสามารถให้บริการทางการแพทย์ได้หลากหลายสาขา ยกเว้นโรคที่มีความรุนแรง หรือซับซ้อน ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ เช่นปลูกถ่ายอวัยวะ การผ่าตัดหัวใจ การผสมเทียม การผ่าตัดสมองบางประเภทที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ โรงพยาบาลจะส่งต่อเพื่อให้ได้ รับการรักษาที่เหมาะสมยังโรงพยาบาลระดับ ตติยภูมิ หรือโรงพยาบาลในเครือข่าย BDMS รวมทั้งโรงพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วย
 
คลินิกต่างๆ อาทิ คลินิกอายุรกรรม 24 ชั่วโมง, คลินิกศัลยกรรมทั่วไป, คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ,คลินิกทันตกรรม ,คลินิกโรคหัวใจ ,คลินิกมะเร็ง ,คลินิกหู คอ จมูก ,คลินิกสูติและนรีเวช ,ศัลยกรรมสมอง ,คลินิคตา ฯลฯ
 
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ศูนย์โรคเด็ก 24 ชม.
ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์ไตเทียม
ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency)
การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังทางด้านอายุรกรรม ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิต Chronic Kidney Disease
การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มเฉียบพลัน ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น Acute MI , Acute Stroke
การผ่าตัด Cataract
การดูแลรักษาผู้ป่วยกุมารเวช
การดูแลรักษาผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
การผ่าตัดข้อเข่าเทียม

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง