× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

Weerapol Medical Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์
  • 12 หมู่ 15 วิจารณ์รังสรรค์
    ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู 39000
  • ✅ รับบัตรทอง
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

ข้อมูลโรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

เดิมสถานพยาบาลวีระพลการแพทย์30ต

การก่อตั้ง / การขยายตัว
     โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาด 50 เตียง ตั้งอยู่ที่ 12 ถนนวิจารณ์รังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ทั้งหมด 200 ตารางวา เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 โดย นายแพทย์ วีระพล และคุณ ณัฎธิกา พจน์จลองศิลป์ ในชื่อการค้า บริษัท หนองบัวเวชการจำกัด โดยเรื่มต้น ขออนุญาตดำเนินการเป็นสถานพยาบาลขนาด 10 เตียง และขยายตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และรองรับนโยบายของรัฐบาลในการประกันคุณภาพ เป็น 30 เตียง และ 50 เตียง ตามลำดับ
     ในด้านการบริการทางโรงพยาบาลได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันต่างๆ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการตกลงเป็นคู่สัญญาเพื่อให้บริการทางการแพทย์กับลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้ ในปี 2544 ทางโรงพยาบาลยังได้ตกลงทำสัญญากับสำนักงานหลักประกันสุภาพแห่งชาติ เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ 30 บาท รักษาทุกโรค ตามนโยบายของรัฐบาล
     ในด้านคุณภาพการบริการ ทางโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ จนกระทั่งปี 2543 ได้มีการเตรียมการพัฒนาคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ระบบ ISO 9001 : 2000 และ ในปี 2544 จนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ( Hospital Accreditation ) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาและบริการทางด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทุกหน่วยงาน เพื่อส่งผลให้เกิดระบบบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการและประชาชน
 
วิสัยทัศน์
     โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งด้านการรักษาพยาบาลและบริการ
 
พันธกิจ
ให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการ และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง