× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Songklanagarind Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทร 074 455 000 - อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ติดต่อแผนกฉุกเฉิน (ER) โทร.074-451-700 - ติดต่อโรงพยาบาล(โอเปอเรเตอร์) โทร.074-285-000, 074-455-000
 • ถนน กาญจนวนิช ซอย 15 ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
  - อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ติดต่อแผนกฉุกเฉิน (ER) โทร.074-451-700
  - ติดต่อโรงพยาบาล(โอเปอเรเตอร์) โทร.074-285-000,
  074-455-000
 • ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไม่มีเครือข่ายประกันสังคม

ข้อมูลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

คลินิก
 1. คลินิกเด็กทั่วไป
 2. คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป
 3. คลินิกตาทั่วไป
 4. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
 5. คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 6. คลินิกตา
 7. คลินิกผิวหนังทั่วไป
 8. คลินิกนรีเวชทั่วไป
 9. คลินิกวางแผนครอบครัวทั่วไป
 10. คลินิกฝากครรภ์ทั่วไป
 11. คลินิกปฐมภูมิทั่วไป
 12. คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป
 13. คลินิกหู คอ จมูกทั่วไป
 14. คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่
 15. คลินิกจิตเวชเด็ก
 16. คลินิกระงับปวดทั่วไป
 17. คลินิกฝังเข็มทั่วไป
 18. คลินิกทันตกรรมทั่วไป
 19. ศูนย์ NKC
 20. ศูนย์ถันยเวชช์ฯ
 21. ศูนย์โรคหัวใจ

นอกจากการแบ่งแยกความเชี่ยวชาญตามสาขาต่างๆแล้ว โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้คัดเลือกสาขาวิชาที่
บุคลากรของโรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญระดับสูงที่โรงพยาบาลมีความโดดเด่นจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาโรคที่สลับซับซ้อนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยตั้งความหวังไว้ว่าศูนย์ความเป็นเลิศเหล่านี้ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยในภาคใต้ได้มีโอกาสรับการรักษาที่ดีที่สุดในระดับสากลไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรักษาต่อในส่วนกลางหรือต่างประเทศ
 
ศูนย์ความเป็นเลิศที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งแล้ว จำนวน 6 ศูนย์ คือ
 1. ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดนราธิวาสราชนครินทร์
 2. สถาบันโรคทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธ์
 3. ศูนย์โรคมะเร็ง
 4. ศูนย์อุบัติเหตุ
 5. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 6. หน่วยชีวันตภิบาล
 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยังได้มีหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศทั้งหลายอีกหลายหน่วยงาน เช่น
หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ งานเวชภัณฑ์กลาง เป็นต้น ซึ่งแต่ละศูนย์แห่งความเป็นเลิศเหล่านี้เป็นต้นแบบ
ที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศให้ความสนใจและขอศึกษาดูงานปีละหลายสิบคณะ
ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก
การติดต่อยื่นบัตร เป็นการติดต่อเพื่อขอคิวตรวจ ดังนี้
 
ผู้ป่วยใหม่
 1. ติดต่อแผนกเวชระเบียน ช่อง 2 เพื่อจัดทำแฟ้มประวัติและบัตรประจำตัว โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน
 2. ยื่นบัตรประจำตัวโรงพยาบาลที่คลินิกเพื่อขอคิวและเวลาตรวจ
 
หมายเหตุ :
 • บริการการทำบัตรโรงพยาบาลทางไลน์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวันราชการ ID LINE : @PSU2525 สามารถส่งข้อมูลไว้ได้ ทางเจ้าหน้าที่จะตอบกลับให้เร็วที่สุด (กรณีที่ส่งข้อมูลทำบัตร มาหลังเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในวันถัดไป)
 • ทางโทรศัพท์ 074-451051-2
                 
ผู้ป่วยเก่า
 1. ยื่นบัตรโรงพยาบาล ( บัตรเขียว ) ที่คลินิก
 2. กรณีลืมบัตรประจำตัวโรงพยาบาล หรือบัตรหาย สามารถแจ้งชื่อ – นามสกุล พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ที่ห้องบัตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ค้น หมายเลขบัตรประจำตัวโรงพยาบาลเดิมให้
ผู้ป่วยนัด
 1. ยื่นบัตรนัดที่คลินิก ก่อนเวลานัด 30 นาที
 2. กรณีผู้ป่วยมีการตรวจเลือด หรือ เอ็กซเรย์ก่อนพบแพทย์ ให้ปฏิบัติดังนี้
  2.1   ติดต่อหน่วยการเงินผู้ป่วยนอก เพื่อชำระเงิน หรือยื่นเอกสารสิทธิ์
  2.2   นำใบเสร็จไปเจาะเลือด หรือเอ็กซเรย์ ซึ่งผลอาจจะต้องใช้เวลาในการรอผลประมาณ 2 ชั่วโมง
  2.3   ยื่นบัตรนัดที่คลินิก
 
ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงชื่อ...นามสกุล.... และประวัติพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน
กรณีเปลี่ยนชื่อ....นามสกุล....หรือปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูล
 
เอกสารที่ต้องนำมาแสดง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาทะเบียนหย่า
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
การปฎิบัติ
 • ติดต่อแผนกเวชระเบียนช่อง 2 เพื่อขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
 • ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ยื่นบัตรประจำตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์


การนัดตรวจล่วงหน้า
คลินิกในเวลา
สามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น .
ในวันราชการ
•  ติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ ได้ที่ คลินิกที่ท่านต้องการนัดตรวจ (คลิกที่นี่)
 
คลินิกนอกเวลา
 
บริการทำบัตรประจำตัวทางโทรศัพท์
 1. ผู้ป่วยใหม่สามารถโทรศัพท์แจ้งข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำบัตรประจำตัวโรงพยาบาลทางโทรศัพท์ ได้ที่งานเวชระเบียน (ห้องบัตร) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-451051, 074-451052 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.00 น. ในวันราชการ (เสาร์- อาทิตย์ งดรับจองคิวตรวจล่วงหน้า)
 2. บริการการทำบัตรโรงพยาบาลทางไลน์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น.ทุกวันราชการ
   ID LINE : @PSU2525
   ทางโทรศัพท์ 074-451051-2
   e-mail : psu_2500@hotmail.com
  ท่านจะได้รับหมายเลข HN(หมายเลขบัตรโรงพยาบาล) อย่างน้อย 2 วัน
ประวัติ
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 27 ด้านตะวันออกของถนนกาญจนวนิชมีเนื้อที่ประมาณ120,000 ตารางเมตร และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานนามโรงพยาบาลว่า "โรงพยาบาลสงขลานครินทร์" มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า " SONGKLANAGARIND HOSPITAL"
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ
4 ประการ คือ
 • เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
 • เพื่อให้บริการด้านรักษาพยาบาล การบำบัดโรคและการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในจังหวัดภาคใต
 • เพื่อให้บริการตรวจพิเศษและตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่โรงพยาบาลใกล้เคียง
 • เพื่อใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าและวิจัยอันที่จะนำไปแก้ปัญหาสาธารณสุขของภาคใต้
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยระดับตติยภูมิ(โรคยากและซับซ้อน) สำหรับประชากรใน 14 จังหวัดภาคใต้
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด853 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ปวยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในสาขาต่างๆ ได้แก่ เวชปฏิบัติทั่วไป สูตินรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด ตา หูคอจมูก จิตเวช นอกจากนี้ยังให้บริการคลินิกระงับปวดและฝังเข็ม รังสีรักษาและผ่าตัด แบบผู้ป่วยนอก นอกจากนี้ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน หัวใจ มะเร็ง ทางเดินอาหารและตับ
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ตลอดจนเป็นแหล่งวิจัยของบุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆ
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ใช้กลไกการส่งมอบบริการต่างๆให้กับผู้รับบริการทางการแพทย์ผ่านแผนก
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉิน ในลักษณะทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่วประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล
เภสัชกร ทันตแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ เพื่อให้สามารถประสานบริการในการให้บริการผู้ป่วยได้
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีอาคารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 8 หลัง อาคารทุกหลังเชื่อมต่อกันเพื่อรองรับภารกิจหลักของโรงพยาบาล ด้านผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและฉุกเฉินมีห้องผ่าตัด หออภิบาลผู้ป่วย
ศูนย์ความเป็นเลิศ และแผนกตรวจวินิจฉัยโรค

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง