ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

Paholpolpayuhasena Hospital

โทร 034-587800 ตารางออกตรวจแพทย์ตรวจสอบตารางออกตรวจของแพทย์ INTRANETระบบเว็ปภายในโรงพยาบาล นัดทันตกรรมออนไลน์ลงทะเบียนจองคิวตรวจทันตกรรมล่วงหน้า smcคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา บริจาคร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล ILAB VIEWดูผลแล็ปออนไลน์ ตรวจสุขภาพศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพหลฯ Room Sevice online จองห้องพิเศษออนไลน์

ที่อยู่/ติดต่อ
572 ถ.แสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลบริการ-ข่าวสารโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ห้องพักและจองห้องพิเศษออนไลน์ Link

ห้องพักและจองห้องพิเศษออนไลน์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ห้องพักและจองห้องพิเศษออนไลน์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ติดต่อ ห้องพิเศษ โทร 034-587800 ต่อ 0
 

 ประวัติโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่   572   หมู่ที่  3    ถนนแสงชูโตใต้ 
ตำบลปากแพรก  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  มีเนื้อที่  60  ไร่  2  งาน  และห่างจากกรุงเทพฯ  ประมาณ  129  กิโลเมตร 

โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ที่ดินเลขที่  60
ทิศใต้             ติดต่อกับ         ทางหลวงแผ่นดินสายแสงชูโต  อ.เมือง - อ.ท่าม่วง
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ทางส่วนบุคคล,ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ทางสาธารณะประโยชน์
 
          โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สร้างขึ้น โดยกระทรวงมหาดไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรี่ยไร  เมื่อวันที่  23  มกราคม  พ.ศ.  2493  โดยเชิญชวนข้าราชการ  และประชาชนทั่วประเทศ    ให้มีส่วนร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลและอนุสาวรีย์   ของพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา  ไว้เป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีของท่านที่มีต่อประเทศชาติขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี    โดยใช้ชื่อว่า  " โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา "   ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ  ทำพิธีเปิดฉลอง    เมื่อวันที่  3 - 5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2496  เดิมโรงพยาบาลมีพื้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  เพราะเคยเป็นที่ตั้งของทหารญี่ปุ่น เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา  ซึ่งโรงพยาบาลปรับปรุงตกแต่งจนราบเรียบและสวยงาม
 
          โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2494  และได้เริ่มเปิดดำเนินการและให้บริการแก่ผู้ป่วย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2496  ขณะนี้เป็นโรงพยาบาลทั่วไป   ขนาด  485  เตียง  เปิดให้บริการจริง 606 เตียง  เมื่อเริ่มเปิดให้บริการนั้นมีอาคารเพียง  5 หลัง คือ
 
1. ตึกอำนวยการ จำนวน 1  หลัง
2. ตึกผ่าตัด จำนวน  1  หลัง
3. ตึกเอ็กซเรย์ จำนวน 1  หลัง
4. ตึกคนไข้ จำนวน 2  หลัง
 

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา