× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทย เปิดคลินิกต้อนรับผู้แทนจาก สปสช.

กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทย เปิดคลินิกต้อนรับผู้แทนจาก สปสช.
กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทย เปิดคลินิกต้อนรับผู้แทนจาก สปสช.

บริษัท กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทย เปิดคลินิกต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ก้าวสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของการบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ที่มีต่อการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่อยู่ในโครงการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) ตลอดระยะเวลา 14 วัน
 
 
กรุงเทพฯ ตุลาคม 2564 กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี (Good Doctor Technology: GDT) บริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับภูมิภาคที่ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ว่า “หนึ่งแพทย์ต่อหนึ่งครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)” เปิดคลินิกต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อร่วมสังเกตการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งมีทีมแพทย์ประจำของ Good Doctor Technology Thailand (GDTT) เป็นผู้ให้การดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตลอดโปรแกรมการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) เป็นระยะเวลา 14 วัน ในบรรดาแขกผู้มีเกียรติจาก สปสช. ที่มาเยือนคลินิกในครั้งนี้

ภาพจากซ้ายไปขวา ได้แก่ นาย สุปรีชา ครอบบัวบาน สปสช. เขต 13 กทม., นาง ปิยรัตน์  วงศ์ศรีเสลา สปสช. เขต 13 กทม., นพ. มนตรี จีรทวีสุข ผู้แทน คลินิกชุมชนอบอุ่น ศ.คลินิก, พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช ผู้แทน ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย, ทพ. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สปสช. เขต 13 กทม., นาง หัทยา ธัญจรูญ ผู้แทน สภาเทคนิคการแพทย์, และ นส.นนรมณ แก้วกาหลง สปสช. เขต 13 กทม. ทั้งนี้นำโดย นพ. สุทธิชัย โชคกิจชัย หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ บริษัท กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (ในภาพตำแหน่งที่ 5 จากซ้าย) จำกัด ร่วมด้วยแขกท่านอื่นๆ จาก สปสช. คือ รศ. พล.ท. นพ. วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ผู้แทน จาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย และ พล.อ. นพ. ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ในระหว่างการเยี่ยมชมคลินิกกู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทย (Good Doctor Technology Thailand: GDTT) ได้มีการสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชัน การเยี่ยมชมสถานที่ของคลินิก และมีการจัดแสดงเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถของทีมแพทย์ประจำที่ใช้เทคโนโลยีของ GDTT เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลนั้น ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ได้อย่างไร ตั้งแต่การเฝ้าติดตามอาการทางไกลอย่างต่อเนื่องไปจนถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปสู่โรงพยาบาล โดยการใช้ความสามารถของเทคโนโลยีในด้านสุขภาพดิจิทัลนี้ ส่งผลให้ GDTT สามารถให้บริการผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมากที่สุดในเขต ปทุมวัน และมีส่วนเพิ่มการเข้าถึงการดูแลรักษา ด้วยการให้คำแนะนำทางการแพทย์ และจัดส่งยาให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
 
การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักของ สปสช. ที่ตัดสินใจมาเยี่ยมชมคลินิกของ GDTT ว่าผู้ให้การบริการแพทย์ทางไกล สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการมากที่สุดได้อย่างไร คุณภาพของการบริการแพทย์ทางไกลและการดูแลของ GDTT นั้น ได้รับการยืนยันจากผู้ป่วยในกลุ่มอายุต่าง ๆ ซึ่ง ให้คำรับรองในเรื่องของการบริการจาก  GDTT ว่ารวดเร็วและเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขา โดยบางคนยังให้ความเห็นเกี่ยวกับความง่ายและสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชันของ Good Doctor บนมือถืออีกด้วย
 
ในเดือนสิงหาคม ปี 2564 GDTT ได้รับการการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้เป็นผู้ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการและผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงระหว่างการแยกกักตัวอยู่ที่บ้านหรือ Home Isolation โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่พัฒนาโดย สปสช. เปิดตัวขึ้น เพื่อจัดการกับปัญหาการขาดแคลนเตียงในโรงพยาบาล และการไหลเข้าของผู้ป่วยจำนวนมากในสถานพยาบาลที่เกิดจากกรณีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการแยกกักตัวอยู่ที่บ้านหรือ Home Isolation ได้ไม่นาน GDTT ได้ผนึกกำลังร่วมกับ แกร็บ ประเทศไทย ทั้งนี้จุดประสงค์เพื่อแจกจ่ายบัตรกำนัลอาหารประจำวันสำหรับผู้ป่วยที่แยกกักตัวอยู่ที่บ้าน ให้พวกเขาได้เลือกอาหารสามมื้อต่อวันในช่วงระยะเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสบการณ์ทางไกลสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลด้วย
เกี่ยวกับบริษัท กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT)
บริษัท กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT) คือบริษัทในเครือของกู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี (GDT) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในระดับภูมิภาคผ่านการสนับสนุนจากเทคโนโลยีและเป็นผู้นำด้านดิจิทัล GDT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างแพลตฟอร์มบริการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรชั้นนำของจีน Ping An Healthcare and Technology Company Limited กับ Grab Holdings Inc (“Grab”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม O2O แนวหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้บริการด้าน
 
สุขภาพออนไลน์ที่จะมาพลิกโฉมการให้บริการ ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ “หนึ่งแพทย์ต่อหนึ่งครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEA” และพันธกิจที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลได้ในราคาประหยัด GDT เปิดตัวครั้งแรกในปี 2561 มีสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ และเข้าไปให้บริการในประเทศอินโดนีเซียในปีต่อมา บริษัท กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT) เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสด้านการดูแลสุขภาพบนช่องทางดิจิทัลให้กับประเทศ 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.gooddoctor.health/
 
ข้อมูล/ภาพจาก

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)