× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Chai Nat Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตั้งวิสัยทัศน์ไว้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัย บริการด้วยหัวใจ ประสานเครือข่ายไร้รอยต่อ จากเครือข่ายสถานพยาบาลที่กว่า 30 แห่ง ครอบคลุมรพ.ชุมชน เทศบาลเมืองชัยนาท สนง.สอ. รพ.สต. และคลินิกเอกชนในจังหวัด เพื่อดูแลชาวชัยนาททุกอำเภอ
  • 199 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 17000
  • ✅ รับบัตรทอง
    ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลเนินขาม 
ม.14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทร.0 5641 0880
 
โรงพยาบาลมโนรมย์ 
ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์จ.ชัยนาท โทร.0 5643 1376
 
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 
ม.1 ต.วัดสิงห์อ.วัดสิงห์จ.ชัยนาท โทร.0 5646 1344
 
โรงพยาบาลสรรคบุรี 
ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรีจ.ชัยนาท โทร.0 5648 1016
 
โรงพยาบาลสรรพยา 
ม.5 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทร.0 5643 6364
 
โรงพยาบาลหันคา 
ม.1 ต.เด่นใหญ่อ.หันคา จ.ชัยนาท โทร.0 5645 1880 
 
โรงพยาบาลหนองมะโมง ม.1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
โทร.0 5646 6993
 
เทศบาลเมืองชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.0 5641 5305
 
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ต.วัดสิงห์อ.วัดสิงห์จ.ชัยนาท โทร.0 5646 1912

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทร.0 5644 9401

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทร.0 5641 3275

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหันคา ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท โทร.0 5645 1060

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรีจ.ชัยนาท โทร.0 5648 1387

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรพยา ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทร.0 5641 4566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดสิงห์ ต.วัดสิงห์อ.วัดสิงห์จ.ชัยนาท โทร.0 5646 1308

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมโนรมย์ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์จ.ชัยนาท โทร.0 5649 1267

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร.0 5647 6651

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา - ม.9 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรีจ.ชัยนาท โทร.0 5643 8267
นวมินทราชินี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุแพทย์เมธา
82/2 ถ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลีอ.ตาคลีจ.นครสวรรค์
โทร.0 5626 2222 

คลินิกเวชกรรมหมอกิตติศักดิ์
14/5 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท

คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอถาวร
198 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
โทร.0 5641 2212

คลินิกเวชกรรมแพทย์ทนงศักดิ์
69/16 ถ.ลูกเสือ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.0 5642 1117 

คลินิกเวชกรรมแพทย์สุรชัย
26 ซ.ภาษีซุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
โทร.0 5641 2757 

คลินิกเวชกรรมหมอสุวิชัย
60/53 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอกระดูก
55/9 ซ.สุวรรณอุทิศ ถ.พรหมประเสริฐ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรกรรมและกุมารเวชกรรมแพทย์ประเวศ-ปรียานุช
39 ถ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลีอ.ตาคลีจ.นครสวรรค์
 โทร.0 5626 2064
 
ชาญชัยการแพทย์คลินิกเวชกรรม
235/20 ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์จ.ชัยนาท
โทร.0 8622 9489
 
ปกาสิทธิ์การแพทย์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์
46/16 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท
 จ.ชัยนาท โทร.0 5641 3878 
 
แพทย์เรืองศักดิ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ 
217 ถ.ท่าดงคอน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท โทร.0 5642 4038 
 
หมอสุกัญญาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์
69 ซ.ภาษีซุง ถ.ภูสุวรรณวิถีต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
 

ข้อมูลโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

 
 
 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดชัยนาท มีขีดความสามารถในระดับตติยภูมิ เดิมมีชื่อว่าโรงพยาบาลชัยนาท เป็นโรงพยาบาลของรัฐขึ้นตรงต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 500 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีบริเวณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 70 ไร่
 
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนในเขตอำเภอเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2498 เริ่มด้วยเรือนไม้ชั้นเดียวขนาด 25 เตียงเปิดบริการรักษา พยาบาลผู้ป่วยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 สถานที่ดำเนินการระยะแรกอยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ต่อมาได้มีการก่อสร้างตึกผู้ป่วย ตึกที่ทำการอื่น ๆ ตลอดจนบ้านพักเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2516 ได้สร้างตึกอำนวยการขึ้นทางด้านทิศตะวันออก และในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ปัจจุบันโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงทั้งหมด 417 เตียง มีแพทย์หญิงณัฐภร ประกอบ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง