ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

Si Chiang Mai Hospital

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
476 หมู่ 1 ถ.มิ่งเมือง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451125, 042-451135
Fax 042-451080

✅ รับบัตรทอง

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลบริการ-ข่าวสารโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

ข้อมูล ข่าวสาร บริการ บทความ สาระประโยชน์

[ทั้งหมด]
 วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ   ผู้รับบริการปลอดภัย
บุคลากรสุขใจ   ชาวศรีเชียงใหม่สุขภาพดี
 

 ประวัติโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2501 มีชื่อเรียกว่า
สุขศาลา มีอนามัยอำเภอเป็นหัวหน้า ปีพุทธศักราช 2517 เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีอนามัยชั้น1 มีแพทย์เป็นหัวหน้า
จากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลชุมชน มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 10 เตียง
ต่อมาเพื่อปี พุทธศักราช 2529 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรให้งบประมาณสร้างอาคารหลังใหม่ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาล
1 นพ.ทวีวัฒน์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2517 - 2518
2 นพ.มานิต  ประพันธิ์ศิลป์ พ.ศ. 2518 - 2519
3 นพ.สมัย  มีมงคลกุลดิลก พ.ศ. 2519 - 2520 
4 นพ.ธีระ  เจิมประยงค์ พ.ศ. 2520 - 2522 
5 นพ.สมชัย  วิโรจน์แสงอรุณ พ.ศ. 2522 - 2524
6 นพ.เมธา  เตโชฬาร พ.ศ. 2524 - 2537
7 นพ.เจษฎา  ฉายคุณรัฐ พ.ศ. 2537 - 2538
8 นพ.สมชาย  พุทธาสมศรี พ.ศ. 2538 - 2540
9 นพ.บรรจบ  อุบลแสน พ.ศ. 2540 - 2547 
10 นพ.ชัชวาลย์  ฤทธิ์ฐิติ พ.ศ. 2547 - 2549
11 นพ.พิเชฐ  อกนิษฐาภิชาติ พ.ศ. 2549 - 2552
12 นพ.แหลมทอง  แก้วตระกูลพงษ์ พ.ศ. 2552 - 2553
13 พญ.นารีกาน  สังขะฤกศร์ พ.ศ. 2553 - 2554
14 นพ.แหลมทอง  แก้วตระกูลพงษ์ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน