× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง

Thonburi thungsong Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง
  • ซอย 4110 ตำบล ชะมาย อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง

 แนะนำโรงพยาบาล
โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เป็นโรงพยาบาลในกลุ่มเครือข่ายธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ซึ่งได้ร่วมกับโรงพยาบาลในเครืออีก 4 โรงพยาบาลคือ  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี   โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์  โรงพยาบาลนครคริสเตียน  โรงพยาบาลธนบุรีชุมพร
 
โรงพยาบาลดำเนินการโดยมุ่งเน้นด้านมาตรฐานความทันสมัยและความสะดวกสบาย ทั้งยังได้เพิ่มแนวคิดการเยียวยาด้วยสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของ Restination และ Healing Environment เพื่อให้ถึงพร้อมซึ่งความสมบูรณ์แห่งดุลยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม เป็นการเน้นย้ำในปณิธานที่มุ่งมั่นให้เป็นทางเลือกในการให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด และดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ แห่งการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจและเป็นที่พึ่งในยามเจ็บป่วย
 
ศักยภาพด้านการบริการ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เป็นโรงพยาบาลทั่วไปเน้นการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคทั่วไป  ให้บริการ การรักษาและบริการสุขภาพ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ได้แก่ สาขากุมารเวชกรรม  อายุรกรรม  สูตินรีเวช  ศัลยกรรม  และศัลยกรรมกระดูกและข้อ  พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์    ที่ทันสมัย อาทิ MRI, CT Scan , Mammogram , Fluoroscopy , Bone densitometry (เครื่องวัดความหนาแน่นมวลกระดูก) , X-Ray ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ทั้งนี้โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มุ่งมั่นจะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งในการรักษาพยาบาล ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและความเป็นมิตร ภายใต้พันธกิจ “ถึงพร้อมด้วยดุลยภาพทั้งด้านจริยธรรม มาตรฐานบริการและคุณภาพ”
 คลินิกเฉพาะทางและอื่นๆ.
 
สูตินรีเวชกรรม
ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษา โรคของสตรีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ มีประสบการณ์ด้าน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา บริการตรวจ Ultrasound แบบ 4 มิติ
 
 
ศัลยกรรมทั่วไป
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรม โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง…
 
 
อายุรกรรมทั่วไป
ให้บริการคำแนะนำ ปรึกษา ดูแล รักษา โรคทั่วไป เจ็บป่วยเฉียบพลัน ตลอดจนโรคที่เจ็บป่วยเรื้อรัง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง…
 
 
กุมารเวชกรรม
ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคต่าง ๆ ในผู้ป่วยเด็ก โดยแผนกกุมารเวชกรรมที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เรามีทีมกุมารแพทย์ที่มากประสบการณ์ 
 
 
ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูและข้อ
ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ โดยแพทย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกระดูกสันหลัง ข้อเข้า ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
 
 
แผนก Check Up
ให้บริการการตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย และ บริการตรวจสุขภาพตามอาชีวอนามัย ได้แก่ บริการตรวจการได้ยินโดยใช้ตู้ตวจการได้ยินโดยเฉพาะ
 
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุ และผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยชีวิตผู้ป่วย นอกจากนี้เรายังให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
แผนก X-ray
ศูนย์เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย X-RAY and Imaging Center
มีอุปกรณ์การตรวจภาพทางรังสีที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ได้มาตรฐาน
 
 
แผนกไตเทียม
ให้บริการตรวจรักษาด้านโรคหัวใจอย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
 
แผนกกายภาพบำบัด
ให้คำปรึกษา รักษา และ ฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหว และลดความเจ็บปวด เสริมสร้างกล้ามเนื้อและฟื้นฟูร่างกายให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือ โรคที่เจ็บปวด จากกล้ามเนื้อ เส้นประสาทกดทับ หรือกระดูก โดยเน้นให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยไม่ใช้วิธี
 
 
แผนก ICU
แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยรักษา และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้ความรู้และประสบการณ์ของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาต่างๆ พร้อมทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยหนักซึ่งได้รับการอบรม ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติและการช่วยชีวิตขั้นสูง
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง