× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

แม้ไทยจะปลดล็อกเสรีกัญชา แต่นานาประเทศ กัญชายังคงผิดกฏหมาย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย อังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฯลฯ ต่างออกประกาศย้ำเตือนเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย หากนำกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบกัญชากัญชง เข้าไปยังประเทศของเขา มีโทษรุนแรง อาจคุกตลอดชีวิต


ติดตามข้อมูลจากสถานเอกอัคราชทูต สถานกงศุลประเทศต่างๆ ในไทย พบว่า หลายแห่งได้เผยแพร่ประกาศคำเตือนเกี่ยวกับ การนำเข้า การใช้ กัญชา กัญชง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ว่าจะมีความผิดตามกฏหมายของประเทศนั้น เนื่องจากเป็นยาเสพติดผิดกฏหมาย เป็นการแจ้งเตือนต่อทั้งพลเมืองของประเทศนั้นๆ และชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าไปด้วย


+++++
 

ประกาศกรมการกงสุล


เตือนคนไทยระวังการพกเวชภัณฑ์ หรือยาสมุนไพรไปต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนผสมของสารเสพติดที่พบในกัญชา อาจเสี่ยงต่อการถูกห้ามเข้าประเทศหรือถูกดำเนินคดี
 
ผู้เดินทางควรศึกษาข้อห้ามของการนำยาสมุนไพรเข้าประเทศ หากจำเป็นต้องมีฉลากภาษาอังกฤษที่ระบุส่วนประกอบอย่างชัดเจน นำไปเท่าที่จำเป็นและเป็นยาตามใบสั่งแพทย์
 
โปรดตรวจสอบข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของประเทศที่จะเดินทางไป ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย
 
Call center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 02-5728442
article image2 - HealthServ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เตือนคนไทย ห้ามนำกัญชา กัญชง เข้าประเทศญี่ปุ่น [Link]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เตือนคนไทย ห้ามนำกัญชา กัญชง เข้าประเทศญี่ปุ่น หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เตือนคนไทย ห้ามนำกัญชา กัญชง เข้าประเทศญี่ปุ่น หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เตือนคนไทย ห้ามนำกัญชา กัญชง เข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมายญี่ปุ่น
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น  
 
หากฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมายญี่ปุ่น
 
มีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและส่งออก 
-มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี
 
มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
-มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน
 
**โปรดระวัง !! การรับฝากสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เตือนคนไทยที่จะเดินทางมาหรือพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ [Link]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เตือนคนไทยที่จะเดินทางมาหรือพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เตือนคนไทยที่จะเดินทางมาหรือพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
ประกาศ เตือนคนไทยที่จะเดินทางมาหรือพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ ห้ามนำเข้า กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้ 
 
หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายเกาหลีใต้
 
ลักลอบนำเข้า - จำคุก 5 ปีขึ้นไป หรือตลอดชีวิต
ปลูกหรือจำหน่าย - จำคุกอย่างน้อย 1 ปี
มีไว้ครอบครองหรือเสพ - จำคุกไม่เกิน 5 ปี และ ถูกเนรเทศห้ามเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีก  

สถานทูตจีนประจำประเทศไทย แจ้งแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชา [Link]

สถานทูตจีนประจำประเทศไทย แจ้งแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชา หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานทูตจีนประจำประเทศไทย แจ้งแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชา หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานทูตจีนประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการใช้กัญชาของชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิดกฎหมายทั้งของไทยและของจีน และเพื่อให้ชาวจีนทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชา
 
โดยข้อความที่สถานทูตจีนแจ้งไว้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน

ส่วนที่หนึ่ง เกี่ยวข้องกับการนำกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาไปใช้ในประเทศจีนหรือบทลงโทษจากประเทศจีนเกี่ยวกับการใช้กัญชา ซึ่งในส่วนนี้สถานทูตจีน ระบุว่า การสูบกัญชา หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมของคนจีนขณะที่อยู่ในประเทศไทย แต่ถูกตรวจพบเมื่อกลับมาถึงประเทศจีน จะเท่ากับเป็นการใช้กัญชาในประเทศจีน มีผลต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย โดยการสูบหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชา จะทำให้มีสารตกค้างในร่างกาย จึงสามารถตรวจหาสารเสพติดได้ นอกจากนี้กฎหมายอาญา มาตรา 357 ของประเทศจีน ระบุไว้ชัดว่า กัญชาเป็นยาเสพติด การปลูก แปรรูป บริโภค และขายกัญชาในจีนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ส่วนสาร THC ก็จัดเป็นยาเสพติดเช่นกัน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีสาร THC หรือการนำกัญชาเข้ามาประเทศจีน ล้วนเป็นความผิดอาญาทั้งหมด
 
ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งสถานทูตจีน ระบุว่า ปัจจุบันยังไม่มีกฎชัดเจนว่าชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยสามารถปลูกกัญชาได้หรือไม่ แต่ที่ชัดเจน คือ รัฐบาลไทยยังควบคุมอุตสาหกรรมกัญชาอย่างเข้มงวด โดยการใช้ต้องเป็นไปเพื่อเหตุผลทางการแพทย์และสุขภาพ ส่วนการนำเข้า เพาะปลูก ผลิตและขายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการผลิตและขายผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีสาร THC เกิน 0.2% ทั้งหมดถือเป็นความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่าง 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง แจ้งเตือนคนไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง แจ้งเตือนคนไทย หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง แจ้งเตือนคนไทย หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง แจ้งเตือนคนไทย ตามกฏหมายท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน กัญชาและสารสกัดกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษมีการกำหนดอัตราโทษเกี่ยวกับกัญชาไว้ตามพฤติการณ์การกระทำผิ และปริมาณของกลาง มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี จนถึงประหารชีวิต 
   อนึ่งขอให้ใช้ความระมัดระวังในการรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นมายังประเทศจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอแจ้งเตือนคนไทย [Link]

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอแจ้งเตือนคนไทย หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอแจ้งเตือนคนไทย หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอแจ้งเตือนคนไทย
- ห้ามนำเข้า กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศออสเตรเลีย 
- กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้กฎหมาย NSW และจัดเป็นสารเสพติด

ฉะนั้น การนำเข้ามาในประเทศโดยมิชอบด้วยกฎหมายของ NSW ถือเป็นความผิด มีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม การนำยารักษาโรคที่มีส่วนประกอบของกัญชาเข้ามานั้นจะขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ขอให้ท่านพกใบสั่งยา หรือจดหมายจากแพทย์ติดตัวมาด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Importing and Exporting Drugs or Precursors

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เตือนผู้เดินทางชาวไทยห้ามนำเข้าสหราชอาณาจักร [Link]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เตือนผู้เดินทางชาวไทยห้ามนำเข้าสหราชอาณาจักร หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เตือนผู้เดินทางชาวไทยห้ามนำเข้าสหราชอาณาจักร หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้เดินทางชาวไทย กฎหมายของสหราชอาณาจักร ห้ามการนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดของพืชดังกล่าว

หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 5 - 14 ปี หรือปรับ หรือทั้งจำและปรับ

(อ้างอิง UK Home Office)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา แจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้าอินโดนีเซีย [Link]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา แจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้าอินโดนีเซีย หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา แจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้าอินโดนีเซีย หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
21 มิถุนายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ขอแจ้งเตือนคนไทยมิให้นำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศอินโดนีเซีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขอแจ้งเตือนคนไทย [Link]

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขอแจ้งเตือนคนไทย หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขอแจ้งเตือนคนไทย หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศสิงคโปร์ หากฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมายสิงคโปร์
- มีไว้ในครอบครองหรือเสพ จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ 
- ลักลอบนำเข้า ส่งออก ผู้กระทำผิดอาจได้รับโทษ ประหารชีวิต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประกาศว่า กัญชาและสารสกัดเป็นยาเสพติด [Link]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประกาศว่า กัญชาและสารสกัดเป็นยาเสพติด หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประกาศว่า กัญชาและสารสกัดเป็นยาเสพติด หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอเรียนว่า กัญชาและสารสกัดจากกัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายยาเสพติดของประเทศเวียดนาม ห้ามใช้ทางการแพทย์และใช้ในชีวิตประจำวันในเวียดนาม
 
การนำกัญชาและสารสกัดที่ส่วนผสมของกัญชาทุกชนิดเข้ามาในเวียดนาม  มีความผิดตามกฎหมาย ผู้ที่มีไว้ในครอบครอง (ทั้งเพื่อเสพหรือเพื่อจำหน่าย) มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000,000 - 500,000,000 ดอง และจำคุกตั้งแต่ 2 ปี จนถึงโทษประหารชีวิต
 
อนึ่ง ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นเข้ามายังประเทศเวียดนาม

ยูเออีประกาศแก้ไขกฎหมายยาเสพติด ดำเนินคดีทางอาญาต่อผู้ครอบครองผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากกัญชา [Link]

ยูเออีประกาศแก้ไขกฎหมายยาเสพติด ดำเนินคดีทางอาญาต่อผู้ครอบครองผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากกัญชา หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
ยูเออีประกาศแก้ไขกฎหมายยาเสพติด ดำเนินคดีทางอาญาต่อผู้ครอบครองผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากกัญชา หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
The National - ยูเออี – ยูเออีประกาศแก้ไขกฎหมายยาเสพติดของยูเออีมีผลใช้บังคับในเดือน ม.ค. 2565 เพื่อดำเนินคดีทางอาญาต่อผู้ครอบครองผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากกัญชา (สารประกอบ THC หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และอาหารบางชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์จากกัญชง) จะถูกยึดและทำลายแทนโดยไม่มีการลงโทษสำหรับการครอบครองครั้งแรก และจะถูกดำเนินคดีหากทำความผิดซ้ำ แต่ผู้ที่ครอบครองบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสารสกัดจากกัญชา เช่น น้ำมัน CBD จะยังคงถูกดำเนินคดีทางอาญาต่อไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน แจ้งเตือน ไม่ควรนำยาหรือเวชภัณฑ์ใดๆ ที่มีส่วนประกอบของกัญชาและสารต้องห้าม ติดตัวมาด้วย [Link]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน แจ้งเตือน ไม่ควรนำยาหรือเวชภัณฑ์ใดๆ ที่มีส่วนประกอบของกัญชาและสารต้องห้าม ติดตัวมาด้วย หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน แจ้งเตือน ไม่ควรนำยาหรือเวชภัณฑ์ใดๆ ที่มีส่วนประกอบของกัญชาและสารต้องห้าม ติดตัวมาด้วย หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
21 มิถุนายน 2564 ประกาศเตือนการนำสมุนไพร อาหารเสริม เวชภัณฑ์ หรือสารสกัดที่ไม่มีฉลากประกอบชัดเจน
 
ตามที่มีรายงานข่าวนักศึกษาไทยถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ ห้ามไม่ให้เข้าประเทศ
และส่งกลับประเทศไทย พร้อมทั้งถูกห้ามเข้าประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากนำสิ่งของ ต้องห้ามเข้าประเทศสหรัฐฯ นั้น
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอแจ้งเตือนชาวไทยที่พกยา สมุนไพร อาหารเสริม สารสกัด หรือเวชภัณฑ์ใดๆ เดินทางมายังสหรัฐฯ ขอให้มีฉลากภาษาอังกฤษที่ระบุส่วนประกอบอย่างชัดเจน 
 
โดยไม่ควรนำยาหรือเวชภัณฑ์ใดๆ ที่มีส่วนประกอบของกัญชาและสารต้องห้ามติดตัวมาด้วย
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบและศึกษาข้อมูลรายการสิ่งของต้องห้ามนำเข้าสหรัฐฯ ได้ที่  (cbp.gov/prohibited-and-restricted-items

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันน์ เตือนคนไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันน์ เตือนคนไทย หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันน์ เตือนคนไทย หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันน์ เตือนคนไทย การผลิต จำหน่าย ขนส่ง มีไว้ในครอบครอง นำเข้า ส่งออก กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง ผิดกฏหมาย สปป.ลาว 
หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกและปรับ โทษสูงสุด จำคุกตลอดชีวิต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เตือนคนไทย กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง เป็นยาเสพติดให้โทษตามกฏหมายท้องถิ่นเมียนมา 
ผู้ใดเพาะปลูก ครอบครอง ขนส่ง ส่งผ่าน มีโทษจำคุก 5-10 ปี
ผู้ใดกระจาย จำหน่าย นำเข้า ส่งออก มีโทษจำคุก 15 ปี หรือตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เตือนคนไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เตือนคนไทย หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เตือนคนไทย หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เตือนคนไทย กัญชาผิดกฏหมายกัมพูชา ทุกกรณี - ปลูก สกัด/แปรรูป/ครอบครอง/ลำเลียง/จำหน่าย  ให้เสพ  - ต้นกัญชา ยางกัญชา น้ำมันกัญชา  โทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต ปรับ 100 ล้านเรียล (25,000 USD, 900,000 บาท) 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ คำเตือน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ คำเตือน หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ คำเตือน หลายประเทศห้ามนำเข้า! กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ มีโทษหนัก
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ แจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำกัญชา กัญชง หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง เข้ามาในเวียดนาม หากตรวจพบการกระทำผิดกฏหมาย จะมีโทษปรับเป็นเงิน 5 ล้าน - 500 ล้าน เวียดนามด่ง และจำคุกตลอดชีวิต หรือโทษสูงสุดประหารชีวิต  
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง