× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

Thainakarin Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โทรศัพท์ 0-2361-2727 ,0-2361-2828 โทรสาร 0-2361-2777
  • 345 บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
    โทรศัพท์ 0-2361-2727 ,0-2361-2828
    โทรสาร 0-2361-2777
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง
 

ข้อมูลโรงพยาบาลไทยนครินทร์


 
  
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2536
ประกอบด้วยความร่วมมือระหว่างแพทย์ และกลุ่มนักธุรกิจ
 
ประกอบด้วย
 
คุณจตุพร สิหนาทกถากุล : ประธานกรรมการ
 
พลโทอนุชิต สินาดโยธารักษ์ : อดีตกรรมการ ผู้อำนวยการบริหาร
 
นายแพทย์ เจริญ มีนสุข : กรรมการผู้อำนวยการแพทย์
 
โดยเปิดบริการแผนก หลัก 6 แผนก ได้แก่
 
 
 
 แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม แผนกสูติ-นรีเวช แผนกกุมารเวชกรรม แผนกตา-หู-คอ-จมูก แผนกทันตกรรม
 
 
 
 นอกจากนี้มีแผนกฉุกเฉิน แผนกเอกซเรย์ แผนกเภสัชกรรม แผนกกายภาพบำบัด แผนกวิเคราะห์โรค แผนกผู้ป่วยในที่ชั้น 5, 6, 7 และ 8 ฝ่ายสนับสนุนบริการ ได้แก่ แผนกเวชระเบียน แผนกติดต่อสอบถาม แผนกโภชนาการ แผนกวิศวกรรม แผนกรักษาความปลอดภัย แผนกเคหกรรม แผนกยานพาหนะ และในส่วน ของงานด้านสำนักงาน เช่น สำนักผู้อำนวยการบริหาร สำนักผู้อำนวยการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ด้านพื้นที่การให้บริการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้มีการปรับปรุง เพิ่มเติมพื้นที่ การให้บริการ เพิ่มศักยภาพให้ครอบคลุมด้านการแพทย์ การพยาบาล และการบริการอย่างต่อเนื่องตลอดปี ที่ผ่านมา โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน ดังนี้
 
ปี 2544 เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ บริการที่ชั้น L
ปี 2545 เปิดคลินิกแพทย์แผนจีน บริการที่ชั้น L
ปี 2546 โรงพยาบาลมีการบริการเพิ่มเติมได้แก่
 
    1. แผนกเด็กสุขภาพดี (Well-Baby Clinic) สำหรับเด็กตั้งแต่แรกคลอด สำหรับฉีดวัคซีน โดยแยกจากเด็กที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไป
    2. แผนกสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization)
    3. แผนกศัลยกรรมออโธปิดิกส์ (Orthopedics Surgery Department) ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ กระดูกและข้อ เช่น ข้อเข่าเสื่อม กระดูกกล้ามเนื้อที่มีปัญหา ต่อมามีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วย โรคกระดูกและข้อซึ่งมีจำนวนมากขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์กระดูกและข้อ" ในปี 2549
 
ปี 2547 เปิดศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ ศูนย์ไตเทียม
ปี 2548 เปิดศูนย์หัวใจไทยนครินทร์
ปี 2550 เปิดให้บริการศูนย์มะเร็งโฮลิสติค
ปี 2551 - ปัจจุบัน

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง