ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

Samutprakan Hospital

โรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลทั่วไปจำนวนเตียง 385 เตียง

ที่อยู่/ติดต่อ
71 ถนน จักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลบริการ-ข่าวสารโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ข้อมูล ข่าวสาร บริการ บทความ สาระประโยชน์จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ (บน HealthServ)

ข้อมูลข่าวทั้งหมด
 โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม ที่มีเทคโนโลยีนำสมัย
1. ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานครบวงจรตามบริบทของพื้นที่บริการ
2.ให้บริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัย
3. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนเมือง/อุตสาหกรรมในจังหวัด
4. บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกสาขา เพื่อคงไว้ซึ่งการให้บริการที่มีคุณภาพ
6. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในคุณธรรม
7. เป็นแหล่งการเรียนรู้ และวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

 
 


ประวัติโรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการแต่เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 (สุขศาลาเยี่ยมเกษสุวรรณ) มีนายแพทย์เทศบาลประจำในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรปราการ เนื้อที่ 4 ไร่ เศษ มีอาคารเก่า 2 หลัง ตึก 2 ชั้น 1 หลัง ชั้นล่างใช้ตรวจคนไข้ ชั้นบนเป็นที่ทำการของเทศบาล ส่วนตึกคนไข้ ชั้นเดียวใช้เป็นที่พักผู้ป่วยใน มีเตียงรับคนไข้ 25 เตียง
 
พ.ศ.2493 เทศบาลเมืองสมุทรปราการได้โอนกิจการของโรงพยาบาลสมุทรปราการให้กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้เปลี่ยนชื่อเป็น 'โรงพยาบาลสมุทรปราการ'
 
พ.ศ.2503 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมีความเห็นว่าที่ตั้งโรงพยาบาลเดิมเป็นที่ดินเช่า มีเนื้อที่คับแคบ ไม่อาจจะขยายปลูกสร้างอาคารเพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น เพราะตั้งอยู่ในเขตชุมชนแออัด มีถนนล้อมรอบ 3 ด้าน จึงได้จัดหาที่เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลของจังหวัดใหม่ และได้ที่ดินแปลงใหม่ที่ตำบลท้ายบ้าน เนื้อที่จากการจัดซื้อและการบริจาค
 
พ.ศ.2506 ได้มีการจัดสร้างอาคารต่างๆขึ้น ดังนี้ ตึกคนไข้ 2 ชั้น 1 หลัง ตึกสูติกรรม 2 ชั้น 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง โรงซักฟอก 1 หลัง ที่พักศพ – ตรวจศพ 1 หลัง สำหรับตึกผู้ป่วยนอกจากการบริจาคของ เรือโทโกศล กันตะบุตร ในระยะเวลา 3 ปี ที่ได้ทำการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลได้มีอาคารสำคัญต่างๆ คือ ตึกอำนวยการ ตึกคนไข้ 2 ชั้น ตึกสูติกรรม 2 ชั้น ตึกผ่าตัด เอกซเรย์ และตึกภิกษุอาพาธ และอาคารพักเจ้าหน้าที่
 
พ.ศ.2508 จากความร่วมมือของประชาชน บริษัท ห้างร้าน พ่อค้าและข้าราชการ ซึ่งเป็นความสำคัญของสถานที่ให้การรักษาพยาบาลและประชาชนผู้เจ็บป่วย จึงบริจาคทรัพย์สินสร้างอาคารให้กับโรงพยาบาลและส่วนราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณให้อีกส่วนหนึ่ง โรงพยาบาลได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2508 เป็นต้นมา
 
ปัจจุบัน โรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลทั่วไปจำนวนเตียง 385 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 71 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 23 ไร่ 75 ตารางวา และได้รับบริจาคเพิ่มเติม ปี 2551 อีก 5 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากด้านงบประมาณในการก่อสร้างอาคารครุภัณฑ์ และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตามลำดับ อีกทั้งยังได้รับการจัดสรรแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านต่างๆ ตามมาตรฐาน กระทรวงกำหนดมาปฏิบัติงาน ทำให้เพิ่มขีดความสามารถด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น


กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งโรงพยาบาลเมื่อ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2508 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีการแต่งตั้งหัวหน้าพยาบาลคนแรก จนถึงปัจจุบัน จำนวน 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด
 

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมุทรปราการ

 โรงพยาบาลบางจาก 
35/3 ม.8 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2464 3002-3
 
โรงพยาบาลบางเสาธง
 ม.12 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2701 8132-39 ต่อ 3210 โทร.0 2170 9332
 
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
172 ม.3 ถนนสุขสวัสดิ์ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์จ.สมุทรปราการ โทร.0 2425 9766
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา 
19 ซ.35 อัศวนนท์2 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ โทร.0 2702 9101
 
ศูนยบ์ ริการสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรปราการ 
ซ.วัดชัยมงคล 1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2389 3317
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนภานุรังษี
 145 ถ.ปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2387 0491
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนนครทอง 
1 ม.4 ต.เทพารักษ์อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2757 7106
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนบัวเกราะ 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลีจ.สมุทรปราการ
โทร.0 2329 0507
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านคลองนาเกลือน้อย 
300/3 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ โทร.0 2464 9387
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนอยู่เจริญ 
106 ม.19 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2754 4837
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด