× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

Damnoen Saduak Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

  โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
 132/2 ม.2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรีโทร.0 3239 7636
 
โรงพยาบาลบางแพ 
124 ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรีโทร.0 3238 1148
 
โรงพยาบาลบ้านโป่ง 
12 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีโทร.0 3222 2844
 
โรงพยาบาลปากท่อ 
201/10 ม.8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรีโทร.0 3228 2677 
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
708 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม โทร.0 3472 3044
 
โรงพยาบาลโพธาราม 
29 ถ.ขนานทางรถไฟ อ.โพธาราม จ.ราชบุรีโทร.0 3235 5300
 
โรงพยาบาลวัดเพลง
 123 ม.5 ถ.ราชบุรี-ปากท่อ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
โทร.0 3239 9290
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 
5 ม.8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรีโทร.0 3236 2665 
 
โรงพยาบาลสวนผึ้ง 
152 ม.5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีโทร.0 3236 4496 
 
โรงพยาบาลอัมพวา
 43/1 ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โทร.0 3470 2112
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองดำเนินสะดวก 
อาคาร ณ ศาลหลวงปู่ต้นไทร โทร.0 3224 6000
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคนที 
ต.กระดังงา อ.บางคนทีจ.สมุทรสงคราม โทร.0 3471 3969
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 

ข้อมูลโรงพยาบาลดำเนินสะดวก

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
 
 

 ประวัติโรงพยาบาลดำเนินสะดวก

โรงพยาบาลดำเนินสะดวกเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 272 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ 4ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี บนพื้นที่ 29 ไร่ 2 งาน เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2502 โดยนายอำเภอชาญ เวชเจริญ ร่วมกับพ่อค้า คหบดี และประชาชนชาวดำเนินสะดวก เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีทางรถยนต์ต้องเดินทางโดยทางเรือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยต้องเดินทางไปรักษายังโรงพยาบาลราชบุรีและก่อนหน้านั้น (ปีพ.ศ.2500) มีการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรค ทำให้เห็นความสำคัญของการมีบริการรักษาพยาบาลแผนปัจจุบัน คือโรงพยาบาลอยู่ในท้องถิ่นและใกล้ชุมชน
 
พ.ศ.2503สามารถรวบรวมที่ดินซึ่งเจ้าของที่ดินบริจาคและใช้เงินบริจาคซื้อ มีเนื้อที่ทั้งหมด 20 ไร่ เงินที่ใช้ก่อสร้างอาคารต่างๆได้มาจากเงินบริจาค และเงินสนับสนุนจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เริ่มเปิดดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2505 เป็นต้นมา
 
พ.ศ.2507เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการโดยพระบำราศนราดูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นเป็นผู้ทำพิธีเปิดสามารถรับผู้ป่วยได้ 50 เตียง
 
พ.ศ.2510-2511 นายอุดม  อุ่นสุวรรณ ได้บริจาคทรัพย์สินก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ 2 ชั้น 16 ห้อง เพื่อให้โรงพยาบาลมีรายได้จากห้องพิเศษมาพัฒนาโรงพยาบาลต่อไป
 
พ.ศ.2514กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติเงินงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร ประวัติโรงพยาบาลสูติกรรม 2 ชั้น 1 หลัง และอาคารเอกซเรย์ ห้องผ่าตัด 2 หลัง และจำเป็นต้องรื้ออาคารผู้ป่วย25 เตียงออก 1 หลังเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่
 
พ.ศ. 2516-2534 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายแพทย์พนัง นิชานนท์ ได้พัฒนาและวางรากฐานการก่อสร้างโรงพยาบาล ได้มีอาคารผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหลายหลัง และสร้างรั้ว ป้ายชื่อ เขื่อนริมคลอง และอาคารสนับสนุน รวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ
 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 โรงพยาบาลดำเนินสะดวกได้มีแพทย์มาใหม่พร้อมกัน 4 คนสามารถทำผ่าตัด รักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนจากอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ผู้ป่วยเริ่มมากขึ้นจากวันละไม่กี่สิบคนเป็น 200-300 คน และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 
จากนั้นก็เริ่มมีแพทย์วุฒิบัตรในสาขาต่างๆที่จบใหม่และรับทุนจากโรงพยาบาลมาใช้ทุนเพิ่มมากขึ้น จำนวนแพทย์และพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อรองรับบริการการรักษาที่เพิ่มขึ้น
 
พ.ศ.2538 นายแพทย์สุรัติ  เล็กอุทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้จัดหาเงินบริจาคจากประชาชน เพื่อซื้อครุภัณฑ์ เปิดตึกใหม่ทั้ง 2 อาคาร คือ อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และอาคารสูติกรรม หลังจากนั้นก็มีการบริจาคเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างอาคารห้องพิเศษรองรับผู้ป่วยพิเศษ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนงบประมาณเป็นพิเศษ เพราะเป็นปีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีพ.ศ.2539 อาคารนี้ได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” พร้อมทั้งประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ที่ป้ายชื่ออาคารด้วย ได้แล้วเสร็จเปิดบริการในปี พ.ศ. 2543

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง