× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

Raj Burana Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
โทรศัพท์: 0-2427-0175-9, 0-2872-1001-5 ต่อ 2132
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ โปรโมชั่น บริการ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

 สถานพยาบาลในระดับสูง 
 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
โรงพยาบาลวิภาราม
โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กรมการแพทย์ 

ข้อมูลโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

 บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป
เริ่มดำเนินการจัดตั้งและก่อสร้างในปี 2526 ณ บ้านเลขที่ 377 ซอยสุขสวัสดิ์ 27 ถนนราษฎร์พัฒนา
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 เปิดบริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527
 
   โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะมุ่งมั่นพัฒนาที่จะเป็นโรงพยาบาล ที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ไว้วางใจของผู้รับบริการ จึงได้นำรูปแบบระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานคุณภาพ HA มา
ใช้เป็นแนวทางและหลักการในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพงาน และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

  1. เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางหลายสาขาแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ประกันตน เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
  2. จัดบริการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินโดยมีแผนกผู้ป่วยหนัก จำนวน 10 เตียง
  3. การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีแพทย์ประจำทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  4. มีแพทย์ประจำเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ได้แก่ อายุรกรรม, กุมารเวชกรรม, ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์, สูตินรีเวชกรรม, จักษุวิทยา, รังสีวิทยา, พร้อมระบบการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาและการส่งผู้ป่วยกรณีเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง