× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนรับวัคซีนหลัก AstraZeneca และ Sinovac (เข็มที่ 1) นัดฉีดวันที่ 19 ส.ค.-3 ก.ย.64

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนรับวัคซีนหลัก AstraZeneca และ Sinovac (เข็มที่ 1) นัดฉีดวันที่ 19 ส.ค.-3 ก.ย.64 HealthServ.net
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนรับวัคซีนหลัก AstraZeneca และ Sinovac (เข็มที่ 1) นัดฉีดวันที่ 19 ส.ค.-3 ก.ย.64 HealthServ.net

ฉีดวัคซีนโควิด-19 หลัก AstraZeneca และ Sinovac เปิดรับ 20,000 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนรับวัคซีนหลัก AstraZeneca และ Sinovac (เข็มที่ 1) นัดฉีดวันที่ 19 ส.ค.-3 ก.ย.64 HealthServ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนหลัก สำหรับบุคคลธรรมดา

ขอเชิญประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนและจองคิวนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลัก AstraZeneca และ Sinovac (เข็มที่ 1) ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ

ลงทะเบียนนัดหมายการฉีดวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th/

กำหนดการนัดฉีดตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

เปิดลงทะเบียน วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 9.09 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน (ประมาณ 20,000 ราย)

เงื่อนไข
1.ผู้ลงทะเบียนต้องระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
2.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนสลับชนิดกัน เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
3.ผู้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนหลักกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะให้บริการตามโควต้าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุข
4.ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ และได้วัน-เวลานัดหมายเข้ารับวัคซีนแล้ว กรุณาเตรียม QR Code ที่ได้รับจากระบบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำมาใช้เช็กอินในวันนัดฉีดวัคซีน
5.เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 กรุณามาตรงตามเวลาที่ลงนัด หรือมาก่อนเวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การให้บริการ


บุคคธรรมดาทั่วไปที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมารับวัคซีนกันทางนี้แทน Sinopharm เป็น”วัคซีนหลัก” AZ และ SV ….นัดแล้วอีกสองวันได้ฉีดเลย ภายใน สองวันถึงสองอาทิตย์
ส่วนในต่างจังหวัดจะมีวัคซีนSinopharmจัดไปทางอปท.และในจังหวัดที่มี พอสว.จะมีวัคซีนไปยังกลุ่มเปราะบาง กับต้นเดือนหน้าบางพื้นที่จะมีสถานพยาบาลเอกชนที่ประสงค์จะช่วยรับวัคซีนไปเตรียมไว้ให้บริการในโรงพยาบาลนั้นๆ อีกด้วยครับ 
 
นิธิ มหานนท์ 
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
17 สค 64 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง