× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม

โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม - HealthServ

ติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นการเริ่มต้นให้โรงพยาบาลละ 110 กิโลวัตต์ ภายใต้งบดำเนินการ 2.6-3.0 ล้านบาทตามสภาพพื้นที่ จะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้โรงพยาบาลได้ 60,000 บาทต่อเดือนหรือ 720,000 บาทต่อปี รวมระยะเวลาถึง 25 ปี

article image1 - HealthServ

77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล ค่าใช้จ่าย 221.76 ล้าน ช่วยโรงพยาบาลประหยัดงบประมาณ 1,663 ล้าน ตลอดอายุการใช้งาน 30 ปี

พระครูวิมลปัญญาคุณ นพพร (นามเดิม พระครูวิมลปัญญาคุณ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม เปิดบัญชีรับบริจาค “วัดป่าศรีแสงธรรม (โครงการโรงพยาบาล Solar Cell) ธนาคารกรุงไทย สาขา โขงเจียม หมายเลขบัญชี 338-042-5834” เพื่อนำเงินไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล
 
โครงการโรงพยาบาล Solar Cell นี้ จะติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นการเริ่มต้นให้โรงพยาบาลละ 110 กิโลวัตต์ ภายใต้งบดำเนินการ 2.6-3.0 ล้านบาทตามสภาพพื้นที่ จะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้โรงพยาบาลได้ 60,000 บาทต่อเดือนหรือ 720,000 บาทต่อปี รวมระยะเวลาถึง 30 ปี โรงพยาบาลไม่ใช่การลงทุนจึงคุ้มตั้งแต่วินาทีแรกที่ติดตั้งไป จะหารายได้อย่างอื่นที่สม่ำเสมอเท่ากับลดรายจ่ายให้โรงพยาบาลของเราอย่างนี้ไม่ได้แล้ว
 
“ถ้าช่วยกันบริจาคคนละ 300 บาท 1 หมื่นคนก็เพียงพอต่อ 1 โรงพยาบาล หรือรวมตัวกัน 1 เครือบริษัทบริจาคให้กับ 1 โรงพยาบาลไปเรื่อยๆ ถ้าทุกคนช่วยกันให้เกิดสิ่งดีๆ ได้ครบพื้นที่ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาลทั่วประเทศเราก็จะได้เห็นสิ่งดีๆ สวยงามเกิดขึ้นที่บ้านเมืองตนเอง น่ามาชมมาท่องเที่ยว ชาวต่างชาติคงจะเล็งมาที่ประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ หลังสถานการณ์โควิด เรามีอะไรดีๆ ให้เขาดูได้ไม่น้อยหน้า"
 
โครงการนี้ต่อยอดจากการติดตั้งที่ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ปัจจุบันลดค่าไฟได้ปีละห้าหกล้าน และต่อยอดกับกองทุนแสงอาทิตย์ 7 โรงพยาบาลทั่วประเทศขนาด 30 กิโลวัตต์ แล้วจึงมาเป็นโครงการ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล เพิ่มขนาดกำลังผลิตเป็น 110.88 kwh. ดำเนินการเสร็จ (2563-2564) แล้วมี
 • รพ.แก่งคอย
 • รพ.ทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 • รพ.หลังสวน จ.ชุมพร
 • รพ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
 • รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 • รพ.ท่าสองยาง จ.ตาก
 • รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี
 • รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
 • รพ.บ้านตาก จ. ตาก
 • รพ.ธวัธบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 • รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
 • รพ.สังคม จ.หนองคาย
ที่กำลังรอดำเนินการมี รพ.โขงเจียม ขณะนี้มียอดรับบริจาค 2.3 ล้าน คาดว่าจะติดตั้งให้เสร็จก่อนปีใหม่นี้ ถ้าเห็นว่าโครงการนี้ดี มีประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนจำนวนมาก ขอจบอนุโมทนาสาธุร่วมกัน หรือใครพอมีกำลังแบ่งปันกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปตามสมควร สาธุ สาธุ สาธุ

ไฟฟรีจากฟ้า10โรงพยาบาล
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ID Line : sisaengtham
หรือที่เฟสบุ๊ค พระปัญญาวชิรโมลี นพพร (พระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม) Sisaengthamschool Thailand
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
โทร 0862331345
 

จุดเริ่มต้นโครงการ Link

โครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลของพระครูวิมลปัญญาคุณเริ่มตั้งแต่การสอนนักเรียนให้รู้จักโซล่าร์เซลล์ และใช้เองในวัดในโรงเรียนศรีแสงธรรม 100% จนกลายเป็นศูนย์อบรมโซล่าร์เซลล์ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปเปิดอบรมมากกว่า 30 รุ่น ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงาน และผู้ที่สนใจทั่วใจทั่วไปนำไปต่อยอดใช้งานให้เกิดประโยชน์มากขึ้น จากนั้นทางโรงเรียนยังได้ออกไปบริการสังคม ช่วยเหลือตามวัดต่างๆ หรือชุมชนที่เดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งในเมืองและตามชนบท รวมไปถึงช่วยเหลือในงานภัยพิบัติต่างๆ เช่นน้ำท่วมก็จะมีชุดเคลื่อนที่ออกไปแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จนกระทั่งปี 2560 นพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้พานักศึกษาแพทย์มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนศรีแสงธรรม เพราะมีแนวคิดอยากจะใช้พลังงานสะอาดเพื่อเป็นตัวอย่างของโรงพยาบาลในการประหยัดค่าไฟฟ้า จึงมีการระดมทุนบริจาคโดยพระครูวิมลปัญญาคุณได้รวบรวมติดตั้งขนาด 30.72 กิโลวัตต์ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าไปเดือนละ 18,000 บาท และขยายการติดตั้งจนประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 5,000,000 บาท จึงเป็นที่มาของการขยายแนวคิดนีัไปสู่โรงพยาบาล 7 แห่งทั่วประเทศในนาม”กองทุนแสงอาทิตย์” ที่มีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม และรับเงินบริจาคเมื่อครบแล้วก็ไปติดตั้งให้กับโรงพยาบาลต่างๆ
เริ่มต้นที่โรงพยาบาลแก่งคอยที่มีผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ติดต่อขอบริจาคตั้งต้น 1 ล้านบาท และมาต่อที่โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เป็นการรวบรวมเงินบริจาคโดยพระครูวิมลปัญญาคุณเป็นเจ้าภาพติดตั้งโซล่าร์เซลล์ขนาด 30 กิโลวัตต์
 
มีโรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก และโรงพยายาลพระปกเกล้า จ.จันทรบุรี
โครงการดังกล่าวช่วยนำร่องให้กับโรงพยาบาลทีสนใจเป็นจำนวนมากติดต่อเข้ามาขอรับการสนับสนุน แต่ด้วยทุนมีจำกัดการขอรับบริจาคค่อยข้างล่าช้าต้องใช้เวลา 1 ปีจึงปิดโครงการได้ ส่วนโรงพยาบาลที่สนใจก็ขอให้ช่วยระดมทุนร่วมกับโรงพยาบาลและชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก ติดต่อครูบาอาจารย์ให้ช่วยระดมทุนเป้าหมายจะติดตั้งขนาด 137 กิโลวัตต์ และทางโรงเรียนศรีแสงธรรม โดยพระครูวิมลปัญญาคุณก็ช่วยประชาสัมพันธ์ และช่วยบริจาคร่วมด้วย พร้อมกับพานักเรียนทีมงานช่างขอข้าวไปติดตั้งให้
นักเรียนของที่นี่ได้เรียนวิชาโซล่าร์เซลล์กับพระครูวิมลปัญญาคุณจนสามารถออกไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์โรงพยาบาลก็สามารถเปิดใช้งานได้แล้ว ผ่านไป 2 เดือนแรกสามารถลดค่าไฟฟ้าลงเดือนละ 90,000 บาท นับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าที่วางไว้เพราะโรงพยาบาลมีค่าไฟฟ้าประมาณ 180,000 บาท สามารถลดได้มา 50% และยังมีโครงการจะติดตั้งต่อไปอีกเมื่อมีทุน
จากความสำเร็จดังกล่าวโรงพยาบาลธวัธบุรี จ.ร้อยเอ็ด ได้มาปรึกษาแนวทางและขอดำเนินการเหมือนที่รพ.บ้านตาก ติดตั้งขนาด 137 กิโลวัตต์เช่นกันตอนนี้ทีมงานกำลังดำเนินการ และโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคายกำลังจะติดตั้งอีกแห่งเร็วๆ นี้
การติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าลงไปได้มาก มีหลายที่ติดต่อขอรับการสนับสนุนซึ่งจำกัดด้วยเงินบริจาค หากมีการระดมทุนจากทางโรงพยาบาลเองเป็นเบื้องต้น และชุมชนมีส่วนร่วม แล้วมีบริษัทห้างร้านผู้ใหญ่ใจดีรวมกันในแต่ละพื้นที่ หรือหาเครือข่ายช่วยสนับสนุนติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาล เพื่อให้ลดค่าไฟฟ้าเดือนละ 60,000 บาท หรือถ้ามีกำลังติดตั้งก็สามารถทำให้ลดได้มากกว่านั้นตามกำลังศรัทธา แต่ละแห่งระดมทุนได้ 2.7 ล้าน ลดค่าไฟไปปีละ 7.2 แสน 3 ปีกว่าๆ ถึงจุดคุ้มทุน แต่โรงพยาบาลไม่ใช่การลงทุนจึงคุ้มตั้งแต่วินาทีแรกที่ติดตั้งไป จะหารายได้อย่างอื่นที่สม่ำเสมอเท่ากับลดรายจ่ายอย่างนี้ไม่ได้แล้ว ทุกวันนี้โซล่าร์เซลล์มีอายุการใช้งานถึง 30 ปีแล้ว อินเวอร์เตอร์แปลงไฟรับประกัน 20 ปี ถ้าทุกคนช่วยกันให้เกิดสิ่งดีๆ ครบพื้นที่ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาลเป็นโครงการแรก จะเป็นการเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลอื่นๆ ตามอย่าง อันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดลมๆ แล้งๆ แต่ได้ทำมาแล้ว เห็นผลแล้ว คิดว่าดีมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมจึงได้ดำเนินการมา

บัญชีโซล่าร์QR Code โซล่าร์เซลล์

 ขณะนี้กำลังดำเนินการระดมทุนด้วยการจัดวิ่งที่อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี แต่ติดเรื่องไวรัสโควิดระบาดจึงต้องเลื่อนออกไป ซึ่งยังขาดปัจจัยอยู่ประมาณ 2 ล้านให้เพียงพอสำหรับการติดตั้ง ถ้าช่วยกันบริจาคคนละ 300 บาท 1 หมื่นคนก็เพียงพอต่อ 1 โรงพยาบาล หรือรวมตัวกัน 1 เครือบริษัทบริจาคให้กับ 1 โรงพยาบาลไปเรื่อยๆ ทั่วประเทศคงจะอยากเห็นสิ่งดีๆ สวยงามเกิดขึ้นที่บ้านเมืองตนเอง น่ามาชมมาท่องเที่ยว ชาวต่างชาติคงจะเล็งมาที่ประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ หลังสถานการณ์โควิด เรามีอะไรดีๆ ให้เขาดูได้ไม่น้อยหน้า ท่านสามารถร่วมกันบริจาคได้ที่บัญชี วัดป่าศรีแสงธรรม (โครงการโรงพยาบาล Solar Cell) ธ.กรุงไทย สาขา โขงเจียม 338-042-5834
 
บัญชีโซล่าร์QR Code โซล่าร์เซลล์
ยังมีโรงพยาบาลกู่แก้ว จ.อุดรธานี ก็ยังรอรับการสนับสนุน ถ้ามีโอกาสช่วยกันได้ก็ช่วยกับคนละไม้คนละมือ อย่าหวังพึ่งแต่เงินกู้มาพัฒนาประเทศ ให้ผู้บริหารเขาใช้จ่ายกันตามสบาย เราพอพึ่งตนเองได้ก็ช่วยกัน ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
พระครูวิมลปัญญาคุณ
11 มิถุนายน 2563
 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)