× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แพคเกจ โปรโมชั่น โรงพยาบาลคามิลเลียน

ศูนย์/แผนกของรพ.โรงพยาบาลคามิลเลียน

คลินิกสูติ – นรีเวชกรรม โรงพยาบาลคามิลเลียน

ให้บริการปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพและตรวจโรคเฉพาะทางของสตรี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านสู..

สิ่งอำนวยความสะดวก โรงพยาบาลคามิลเลียน

โรงพยาบาลคามิลเลียน ได้จัดเตรียมความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาพย..

บริการห้องพัก โรงพยาบาลคามิลเลียน

ห้องเดี่ยวธรรมดา ชั้น 4 (ห้องใหญ่) ราคารวม 3,900 บาท ห้องผู้ป่วยหนัก ราคารวม 5,580 บาท ห้องคู่ธรรม..

การดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลคามิลเลียน

ขอบเขตบริการ 1. ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 2. ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายย..

การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โรงพยาบาลคามิลเลียน

รับปรึกษา ด้านการฝึกพูด สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาด้านการพูด เฉพาะทาง : Speech Trainingวัน เวล..

ศูนย์ผิวพรรณ โรงพยาบาลคามิลเลียน

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางด้านผิวหนังทุกชนิด รวมทั้งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตจวิทยา เช่น..

แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลคามิลเลียน

เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่ายกายหรืออาการ..

แพทย์เวชศาสตร์การบิน โรงพยาบาลคามิลเลียน

เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่ายกายหรืออาการ..

คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลคามิลเลียน

เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่ายกายหรืออาการ..

คลินิกตรวจการได้ยิน โรงพยาบาลคามิลเลียน

ให้บริการตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินและสมดุลของการทรงตัว โดยเน้นกระบวนการรักษาที่รวดเร็วและการ..

คลินิกหู-คอ-จมูก โรงพยาบาลคามิลเลียน

ให้บริการตรวจรักษาโรคหู คอ จมูก โดยการส่องกล้องผ่านจอมอนิเตอร์ เพื่อวินิจฉัยการอักเสบ เนื้องอก มะเร็..

คลินิกจักษุ โรงพยาบาลคามิลเลียน

ให้บริการตรวจรักษาโรคตาและโรคที่มีความผิดปกติทางตาทุกชนิด ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวช..

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลคามิลเลียน

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กอย่างครบวงจร ทั้งการรักษา , การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโร..

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลคามิลเลียน

ให้บริการตรวจรักษาและปรึกษาตกแต่งความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งและทีมงานที่มีประ..

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลคามิลเลียน

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของระบบทางเดินปัสสาวะ รักษาได้ทั้งเพศชาย เพศหญิงและเด็ก มีความเชี่ยว..

ข้อมูลรพ.โรงพยาบาลคามิลเลียน

โรงพยาบาลคามิลเลียน ก่อตั้งโดยคณะนักบวชคามิลเลียน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ( ค.ศ.1959 ) และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2503 ( ค.ศ. 1960 ) โดยเริ่มจากอาคาร 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ปัจจุบันได้ปรับปรุงและขยายอาคารเพิ่มเป็น 3 อาคาร สามารถเชื่อมต่อกันได้ ประกอบด้วย
      • อาคารอันตน
      • อาคารผู้ป่วย
      • อาคารมูลนิธิ
 
โรงพยาบาลคามิลเลียน เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงกำไร ( Non Profit Private Hospital ) ประเภท โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ( ทุติยภูมิ ระดับ 2 ) มีขนาดจำนวนเตียง 120 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 423 ถนนสุขุมวิท 55 ( ซอยทองหล่อ ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ผู้ดำเนินกิจการของโรงพยาบาล คือ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการรักษา พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกบริการ โรงพยาบาลคามิลเลียน
สร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ พยาบาล และ สหวิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยี่ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร
 • คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
 • คลินิกอายุรกรรมหัวใจ
 • คลินิกอายุรกรรมโรคปอด
 • คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
 • คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
 • คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง
 • คลินิกโลหิตวิทยา
 • คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
 • คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา
 • คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
 • คลินิกศัลยกรรมทรวงอก
 • คลินิกสูติ – นรีเวชกรรม
 • คลินิกกุมารเวช
 • คลินิกจักษุ
 • คลินิกหู-คอ-จมูก
 • คลินิกตรวจการได้ยินคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
 • แพทย์เวชศาสตร์การบิน
 • แผนกตรวจสุขภาพ
 • ศูนย์ผิวพรรณ
 • การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)