× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเมืองพัทยา

Pattaya City Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลเมืองพัทยา
  • 261/40 หมู่ 10 ซอยบัวขาว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  • ✅ รับบัตรทอง
    ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเมืองพัทยา

 ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา 
ม.7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.0 3843 4144

ข้อมูลโรงพยาบาลเมืองพัทยา

 Services
Emergency Department
Internal Medicine Department
Dialysis Center
Cardiac Catheterization Laboratory
Ob-Gyn Department
Pediatric Department
General Surgery Department
Musculo-Orthopedic Center
แผนกจักษุวิทยา
Anesthetist
Check-up Center
Dental Center
Physical Rehabilitation Center
Radiology Department
I.C.U.
แผนกห้องคลอด
OR
แผนกแพทย์แผนไทย
แผนกอนามัยแม่และเด็ก
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
+ โปรแกรมตรวจสุขภาพข้าราชการ
+ โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน
+ โปรแกรมตรวจคัดกรองไตวายเรื้อรัง
+ โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
+ โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตา
+ โปรแกรมตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
+ โปรแกรมตรวจหาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
+ โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ
+ โปรแกรมตรวจสุขภาพทางเดินอาหารและตับ
+ โปรแกรมการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
+ โปรแกรมการนวดแผนไทย
+ โปรแกรมนวดเพื่อสุขภาพ
+ โปรแกรมอยู่ไฟหลังคลอด
+ โปรแกรมตรวจคัดกรองก่อนแต่งงาน
+ โปรแกรมตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
บริการสำหรับผู้ป่วย
ห้องพักผู้ป่วยและสิ่งอำนวยความสะดวกแผนกผู้ป่วยพิเศษ (Private Department)ตั้งอยู่ชั้น 4 ให้บริการห้องพักสำหรับผู้ป่วยใน โดยมีการให้บริการอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ห้องพิเศษมีทั้งหมด 19 ห้อง  แบ่งออกเป็น ห้องผู้ป่วย VIP (VIP Room)  จำนวน 3 ห้อง  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง  บริเวณห้องพักที่กว้างกว่าห้องพิเศษทั่วไป
 
สิทธิ์สำหรับผู้ป่วย
โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้จัดสร้างขึ้นบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข เมืองพัทยา
 
โดยใช้พื้นที่ด้านข้างของบริเวณดังกล่าว บนเนื้อที่ในการก่อสร้างทั้งหมด 6,788 ตารางเมตร เปิดให้บริการมา 3 ปี ด้วยศักยภาพทุติยภูมิ 2.1 เริ่มก่อตั้งเมื่อปลายปี 53 เปิดใช้แบบไม่เต็มรูปแบบกลางปี 56 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 58 อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยามีทั้งหมด 5 ชั้น ประกอบด้วย
ชั้น 1 แผนกผู้ป่วยนอกและปฐมภูมิ แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แผนกรังสีวิทยา
ชั้น M แผนกเวชระเบียน แผนกศูนย์สิทธิประโยชน์
ชั้น 2 แผนกทันตกรรม แผนกจักษุ แผนกห้องผ่าตัด แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต แผนกทารกแรกเกิด คลินิกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และแผนกการเงิน
ชั้น 3 ห้องพักผู้ป่วยรวมผู้ชายและผู้หญิง
ชั้น 4 ห้องผู้ป่วย VIP ห้องผู้ป่วยพิเศษ
ชั้น 5 คลินิกตรวจสุขภาพ แผนกกายภาพบำบัด และห้องพักผู้ป่วยเด็ก
 
อาคารสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประกอบด้วย
 
ชั้น 3 ศูนย์ไตเทียม
ชั้น 4 แผนกหัวใจ
 
อาคารสาธารณสุขโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประกอบด้วย
 
ชั้น 1 แผนกอนามัยแม่และเด็ก
ชั้น 2 แผนกแพทย์แผนไทย
 
ทั้งนี้เพื่อศักยภาพในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในการดูแลสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทางโรงพยาบาลเมืองพัทยาได้มีการเปิดแผนกต่างๆ เพื่อรองรับการรักษาจำนวนทั้งสิ้น 15 แผนกดังต่อไปนี้
แผนกเวชระเบียน       
ศูนย์สิทธิประโยชน์   
แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน          
แผนกผู้ป่วยนอก                             
แผนกผู้ป่วยใน  
แผนกห้องผู้ป่วยพิเศษ              
แผนกผู้ป่วยขั้นวิกฤต
แผนกอายุรกรรม                 
แผนกกุมารเวชกรรม
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
แผนกศัลยกรรมทั่วไป
แผนกทันตกรรม      
แผนกกายภาพบำบัด            
แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ศูนย์ไตเทียม
แผนกรังสีวิทยา
แผนกวิสัญญีวิทยา
แผนกจักษุวิทยา
แผนกแม่และเด็ก
โดยทั้ง 19 แผนกข้างต้นได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
เพื่อเตรียมพร้อมในการบริการแก่ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่
 
กรอบแนวทางการบริหารและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา
 
ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา ปี 2551-2560
 
โรงพยาบาลเมืองพัทยา   สำนักการสาธารณสุข    เมืองพัทยา
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง