ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เด็กก้าวหน้าราชบุรี คลินิกด้านเวชกรรมจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

Logo

คลินิกเด็กก้าวหน้าราชบุรี Tel: 032-720200 Mobile: 083-2935681 พฤหัส ,ศุกร์ 17.00-20.00 น. เสาร์ 9.00-15.00 น.

ที่อยู่/ติดต่อ
99/42 ม.2 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลบริการ-ข่าวสารเด็กก้าวหน้าราชบุรี คลินิกด้านเวชกรรมจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ข้อมูล ข่าวสาร บริการ บทความ สาระประโยชน์

  • ยังไม่มีข่าวสาร ข้อมูลจากที่นี่
[ทั้งหมด]
นายแพทย์สมชาติ   สุทธิกาญจน์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
 
การศึกษา     
 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2526
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2544
ประวัติการทำงาน
 
จิตแพทย์เด็กร.พ. ศรีธัญญา, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
คณะทำงานโครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กในสถานศึกษา สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ปี พ.ศ. 2544 - 2545
วิทยานิพนธ์
 
การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก CBCL และ SDQ  ในเด็กประถมศึกษา
งานปัจจุบัน
 
จิตแพทย์ part time โรงพยาบาลนภาลัย  จังหวัดสมุทรสงคราม
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น part time สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
คลินิกเด็กก้าวหน้าราชบุรี และสมุทรสงคราม
บทความเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
เผยแพร่ใน www.doctorsomchart.com
 
ประสบการณ์อื่น ๆ
 
วิทยากรหลักสูตรอบรมผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ในหัวข้อ
“เหตุแห่งการกระทำผิด และใช้สารเสพติดในเด็กและเยาวชน”
“เทคนิคการให้คำปรึกษาเยาวชนและครอบครัว”