× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลมะการักษ์

Makarak Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลมะการักษ์
โทรศัพท์ 034-542031, 034-541859 Fax 034-541115
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมะการักษ์

โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
ถ.แสงชูโต ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  โทร.0 3463 0409
 
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
ถ.แสงชูโต ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทร.0 3464 2102
 
โรงพยาบาลทองผาภูมิ 
ถ.แสงชูโต ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี
โทร.0 3459 9602-6
 
โรงพยาบาลท่าม่วง 
ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีโทร.0 3461 1044
 
โรงพยาบาลท่ากระดาน 
ถ.แสงชูโต ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3469 6117
 
โรงพยาบาลไทรโยค 
ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3459 1034
 
โรงพยาบาลบ่อพลอย
ถ.แสงชูโต ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3458 1160
 
โรงพยาบาลเลาขวัญ 
ถ.แสงชูโต ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3457 6050
 
โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 
ถ.แสงชูโต ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3459 7111
 
โรงพยาบาลสถานพระบารมี 
ถ.แสงชูโต ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3467 5042
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 
ถ.แสงชูโต ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3451 6133
 
โรงพยาบาลสังขละบุรี 
ถ.แสงชูโต ต.หนองลูอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3459 5030
 
โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถ.แสงชูโต ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 
 โทร.0 3452 6241
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
คลินิกนายแพทย์ก่อพงษ์ 
72/20 ม.4 ซ.รพ.มะการักษ์ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรีโทร.08 9836 8448 
 
คลินิกนายแพทย์ทนงศักดิ์ 
3/184 ม.3 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3454 2346
 
คลินิกแพทย์ชาติชาย 
28/29 ม.6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรีโทร.08 1372 5088
 
คลินิกแพทย์เชาว์โรจน์ 
112 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรีโทร.0 3456 1810 
 
คลินิกแพทย์บุญลักษณ์-เกรียงศักดิ์ 
114 ถ.ท่าเรือ-พระแท่น ต.ตะคร้ าเอน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรีโทร.0 3463 6675 
 
คลินิกแพทย์พงษ์ศักดิ์ 
368 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.08 9921 3137
 
คลินิกสมพงษ์การแพทย์
4/35 ม.3 ถ.ท่ามะกา-หนองตากยา ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรีโทร.0 3454 2284 
 
คลินิกหมอพวงทิพย์ 
290 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรีโทร.0 3463 6093 
 
คลินิกหมอภาวิณี 
52/61 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรีโทร.0 3464 0544 
 
เบญญาภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช 
105 ถ.พระแท่น ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.09 7179 1245
 

ข้อมูลโรงพยาบาลมะการักษ์

ข้อมูลทั่วไป
โรงพยาบาลมะการักษ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 90 กิโลเมตร เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 240 เตียง มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 646 คน มีแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม, ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมกระดูก, สูติ-นรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, วิสัญญี, เวชกรรมฟื้นฟู, จักษุ, หู-คอ-จมูก และรังสี ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ตั้งแต่ปี.และผ่านการประเมินครั้งที่ 3 ในปี 2557
 ประวัติโรงพยาบาลมะการักษ์

กำเนิดของโรงพยาบาลนั้น เริ่มจากปี 2517 สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต7 ได้มีมติในที่ประชุมกรรมการของสมาคมฯ ว่าจะทำการก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้นเพื่อบริการในการรักษาพยาบาลการเจ็บไข้ได้ป่วยให้แก่ครอบครัวของชาวไร่อ้อยและบุคคลทั่วไปภายในเขต7 แทนสถานีอนามัยชั้น 2 อำเภอท่ามะกา โดยทางสมาคมฯ จัดสรรเงินสนับสนุนประมาณ 12 ล้านบาท ในการก่อสร้างตึก อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ รั้ว ถนน วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์และอื่นๆที่จำเป็นโดยสร้างในที่ดินซึ่งเป็นที่ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่ามะกาหลังเดิม
 
- ปี 2518 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เป็นจุดเริ่มต้นการถือกำเนิดอย่างเป็นรูปธรรมของโรงพยาบาลมะการักษ์
- 9 มิถุนายน 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงพยาบาล “มะการักษ์” ซึ่งมีความหมายว่า “เป็นที่รักษาที่ชาวท่ามะกาสร้างขึ้น”
 
ในปี 2520 เริ่มเปิดดำเนินการโดยผู้อำนวยการคนแรกคือ นายแพทย์ ฉันทกร ชุติดำรง เริ่มจากวันที่ 28 มกราคม เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก จนกระทั่ง เดือนพฤศจิกายนจึงเริ่มเปิดบริการผู้ป่วยใน เริ่มจากตึกสามัญซึ่งรับผู้ป่วยทุกประเภทแยกหญิง ชาย จำนวน 65 เตียง
 
16 กรกฎาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (ในเวลานั้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลมะการักษ์อย่างเป็นทางการ

 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง