× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

Kalasin Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โทร. 043-811020, 043-812183, 043-815939, 043-812981, 043-811021, 043-811169
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

โรงพยาบาลกมลาไสย 
111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
โทร.0 4389 9570
 
โรงพยาบาลเขาวง 
249 ม.16 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 
โทร.0 4385 9059
 
โรงพยาบาลคำม่วง 
92 ม.10 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 
โทร.0 4387 9131
 
โรงพยาบาลฆ้องชัย 
ม.11 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
โทร.0 4389 9570
 
โรงพยาบาลดอนจาน 
ม.6 ต.สะอาดไชยศรีอ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 
โทร.08 9841 1087
 
โรงพยาบาลท่าคันโท 
183 ม.1 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 
โทร.0 4387 7110
 
โรงพยาบาลนาคู 
319 ม.9 ต.นาคูอ.นาคูจ.กาฬสินธุ์ 
โทร.08 7374 8222
 
โรงพยาบาลนามน 
183 ม.7 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทร.0 4386 7056
 
โรงพยาบาลยางตลาด 
87 ม.20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
โทร.0 4389 1249
 
โรงพยาบาลร่องคำ
101 ม.1 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 
โทร.0 4389 7203
 
โรงพยาบาลสมเด็จ 
389 ม.2 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 
โทร.0 4386 1140
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 
193 ม.13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์จ.กาฬสินธุ์
โทร.0 4385 1290
 
โรงพยาบาลสามชัย 
ม.4 ต.สามชัย อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
โทร.0 4387 9131
 
โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 
48 ม.10 ต.โนนบุรีอ.สหัสขันธ์จ.กาฬสินธุ์
โทร.0 4387 1030
 
โรงพยาบาลหนองกุงศรี
148 ม.2 ต.หนองกุงศรีอ.หนองกุงศรีจ.กาฬสินธุ์
 โทร.0 4388 1106
 
โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 
177 ม.8 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
 โทร.0 4386 9131
 
โรงพยาบาลห้วยเม็ก 
155 ม.4 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
 โทร.0 4388 9090
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธ (แห่งที่ 2) ดงปอ
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  โทร.0 4381 0731
 
ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.กาฬสินธุ์สาขา 3
1 ต.กาฬสินธุ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  โทร.0 4381 6664
 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โทร.0 4383 5271
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 

ข้อมูลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง