× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลตะกั่วป่า

Takua Pa Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลตะกั่วป่า
โทร. 0-7658-4250 ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลตะกั่วป่า โทร. 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลตะกั่วป่า

 โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์
 29/25 ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา โทร.0 7649 9132
 
โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์
 52 ม.2 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา โทร.0 7659 7119
 
โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ 
374 ม.1 ต.คุระบุรีอ.คุระบุรีจ.พังงา โทร.0 7646 1079
 
โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง 
69/2 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โทร.0 7658 1395
 
โรงพยาบาลทับปุด
 125 ม.1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา โทร.0 7659 9019
 
โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 
116 ม.9 ต.ท้ายหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โทร.0 7657 1505
 
โรงพยาบาลบางไทร
 12/1 ม.4 ต.บางไทร จ.พังงา โทร.0 7646 1078
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพังงา
7 ซ.หลังค่าย ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา โทร.0 7643 0338
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาว 
48/1 ถ.หลวงวัฒนะ โทร.0 7642 1363
 
ศูนย์การแพทย์เขาหลัก 
56/436 ม.5 ต.คึกตัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทร.08 8757 2294
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี 
ม.3 ต.บางม่วง โทร.0 7659 3256
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด

ข้อมูลโรงพยาบาลตะกั่วป่า

โรงพยาบาลตะกั่วป่า

 ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลตะกั่วป่า โทร. 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง