× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลดารารัศมี

Dararassamee Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลดารารัศมี
  • 101 หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
    โทร: 053-297207, 053-299167
    โทรสาร: 053-297385
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

 

ข้อมูลโรงพยาบาลดารารัศมี


 

ประวัติโรงพยาบาลดารารัศมี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้แพทย์ตำรวจปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งรับสั่งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจในขณะนั้น คือ พ.ต.อ. อุทัย ศรีอรุณ (ยศเดิม) เข้าเฝ้าพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม  2512  แต่ขณะนั้นยังไม่สามารถสนองพระราชประสงค์ได้เต็มที่  เนื่องจากขาดแคลนแพทย์และงบประมาณการดำเนินการ ทำได้เพียงส่งแพทย์ไปช่วยราชการภูธรชายแดน และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นครั้งคราวเท่านั้น ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานพยาบาลของกรมตำรวจประจำภาคต่าง ๆขึ้น โดยให้เริ่มดำเนินงานแห่งแรกในภาคเหนือ กรมตำรวจจึงได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร และ ประกาศกำหนดที่ตั้งโรงพยาบาลดารารัศมี ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2523 โรงพยาบาลดารารัศมี  เป็นหน่วยราชการสังกัดส่วนกลางแต่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523  เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง แต่มีพื้นที่สามารถขยายเป็น60 เตียงได้ โดยขึ้นตรงต่อสำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ  ซึ่งต่อมาได้มีพระราชทานกฤษฎีกาโอนไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2541  มีพื้นที่เฉพาะส่วนของโรงพยาบาล 1 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ห่างจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ของทบวงมหาวิทยาลัยอันถือเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร  การดำเนินงานในช่วงแรก ใช้วิธีตัดโอนตำแหน่งว่างจากโรงพยาบาลตำรวจและตัวบุคคลรวมทั้งได้รับการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์จากโรงพยาบาลตำรวจ  ต่อมาได้ตัดโอนตำแหน่งว่างจากโรงพยาบาลตำรวจเพิ่มเติมดำเนินการรับสมัครแพทย์ พยาบาล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากบุคคลในพื้นที่เอง และบริหารงบประมาณเองในที่สุด
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง