× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลศิครินทร์

Sikarin Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลศิครินทร์
โรงพยาบาลศิครินทร์ โทร: 1728, 0-2366-9900
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ โปรโมชั่น บริการ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลศิครินทร์

 
สถานพยาบาลในระดับสูง 
 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
 
 
คลินิกพัฒนะการแพทย์
 126/95 ม.1 ถ.เทพารักษ์ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2706 1965
 
คลินิกเวชกรรมรัทรินทร์(ท้ายบ้าน) 
417/2-3 ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทร.06 2375 6571
 
คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงวรุณศิริ
 1503/7 ม.7 ถ.เทพารักษ์แขวงเทพารักษ์อ.เมืองสมุทรปราการ คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงวรุณศิริ 1503/7 ม.7 ถ.เทพารักษ์แขวงเทพารักษ์อ.เมืองสมุทรปราการ
 
คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงวรุณศิริ 
1503/7 ม.7 ถ.เทพารักษ์แขวงเทพารักษ์อ.เมืองสมุทรปราการ คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงวรุณศิริ 1503/7 ม.7 ถ.เทพารักษ์แขวงเทพารักษ์อ.เมืองสมุทรปราการ
 
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง 
1272-1274 ถ.นครเขื่อนขันธ์ต.ตลาด อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ โทร.0 2463 1579 
 
ดวงแก้วคลินิกการแพทย์คลินิกเวชกรรม 
61/40-41 ม.9 ถ.เทพารักษ์ต.บางพลีใหญ่อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2312 2343
 
บางปะกงคลินิกเวชกรรม 
29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.0 3883 2403
 
บางปูเวชคลินิก 
362/362/1 ม.1 ซ.โรงฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2703 9909
 
ภัทรคลินิกเวชกรรม 
446 ชั้น 1 ถ.รามค าแหง ๒๔ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิกรุงเทพฯ โทร.0 2062 3097
 
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม
 221/4 ซ.สุขุมวิท 77 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2311 6541
 

ข้อมูลโรงพยาบาลศิครินทร์

 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2522 ภายใต้ชื่อ บริษัท สำโรงการแพทย์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 16 ล้านบาท ได้เริ่มก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ใน พ.ศ.2522 และสำเร็จสามารถดำเนินกิจการโรงพยาบาลได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ต่อมา เมื่อ พ.ศ.2528 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ณ ปัจจุบันมีกิจการโรงพยาบาลภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ คือ
 
 โรงพยาบาลศิครินทร์ 235 เตียง
 
 โรงพยาบาลรัทรินทร์ 100 เตียง
 
 โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ 120 เตียง
 
WHY SIKARIN?
SIKARIN HOSPITAL
THE INTERNATIONAL PREMIUM HOSPITAL
การให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม ปัจจุบัน มีผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนเลือกโรงพยาบาลศิครินทร์ จำนวน 130,000 คน มีอัตราใช้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 700 คน หลังจากขยายอาคารบริการผู้ป่วยประกันสังคม ทำให้ผู้ประกันตนมีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึงการขยายเวลาบริการเพื่อให้ผู้ป่วยประกันตนได้รับความสะดวก
 
ศูนย์สุขภาพเฉพาะทางสตรี
บริการตรวจรักษาสตรีอย่างครบวงจร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชและทีมพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี
 
ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
ทีมแพทย์เฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน แพทย์ที่มีประสบการณ์หลายสาขา และทีมสหวิชาชีพ พร้อมดูแลผู้ป่วยในเวลาฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที..
 
ศูนย์กุมารเวช
บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาสุขภาพเด็ก โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลมากประสบการณ์พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิด
 
ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท
ให้การรักษา ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคทางหลอดเลือดสมองและระบบประสาท ระดับมาตรฐานสากลจาก JCI: Primary Stroke Program
 
ศูนย์โรคหัวใจ
บริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจ ตรวจวินิจฉัย รักษา โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง
 
ศูนย์ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery) นวัตกรรมในการผ่าตัดที่พัฒนาขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่
 
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ พร้อมด้วยเครื่องมือของศูนย์ส่องกล้องและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
สถาบันกระดูกและข้อ
ให้บริการดูแลตรวจรักษาอย่างครบวงจร เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ
 
International Medical Center
To serve foreign patients, whether they are expat working in Thailand and recommended from agencies.
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพหลากหลายมิติ การตรวจแบบครบวงจร บริการแบบ ONE STOP SERVICE สะดวก รวดเร็ว ครบจบในที่เดียว
 
ศูนย์ความงามศิครินทร์
บริการด้านศัลยกรรมความงามและผิวหนัง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยบริการแบบ ONE STOP SERVICE
 
ศูนย์หู คอ จมูก
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูก ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ให้การรักษาและผ่าตัดในโรคที่มีความซับซ้อน
 
ศูนย์จักษุ
ตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก การขาดการดูแลและป้องกันที่ดี อาจนำไปสู่อาการผิดปกติ และลุกลามจนนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้
 
ศูนย์รังสีวินิจฉัย
ให้บริการด้านการตรวจทางรังสีที่ครอบคลุม ด้วยระบบการพิมพ์ระบบ Digital ให้แพทย์แปลผลการตรวจได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
 
ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย
ห้องปฏิบัติการครบวงจรที่ให้บริการการตรวจวิเคราะห์ ให้แพทย์วินิจฉัยความผิดปกติของผู้ป่วย ติดตามผลการรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ..
 
ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกด้านของบริการทันตกรรม
 
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
บริการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ โรคมะเร็ง โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ และโรคระบบภูมิแพ้
 
คลินิกอายุรกรรม
บริการดูแลผู้ป่วยที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางอายุรกรรม โดยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเสมือนแพทย์ประจำครอบครัว
 
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ให้การรักษาผู้ป่วย ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การทำกายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา ไปจนถึงการฟื้นฟูร่างกายจากการผ่าตัด
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง