× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลพนัสนิคม

Phanat Nikhom Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลพนัสนิคม
โทรศัพท์ 038 460 333
  • 68 หมู่ที่ 6 ถนน ศุขประยูร ตำบล กุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี 20140
    โทรศัพท์ : 038 460 333
  • ✅ รับบัตรทอง
    ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพนัสนิคม

 โรงพยาบาลเกาะจันทร์ 
1 ม.14 ต.เกาะจันทร์อ.เกาะจันทร์จ.ชลบุรี โทร.0 3816 6300
 
โรงพยาบาลเกาะสีชัง 
59 ม.1 ต.ท่าเทววงศ์อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โทร.0 3821 6461
 
โรงพยาบาลบ่อทอง 
2 ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทร.0 3821 1747
 
โรงพยาบาลบางละมุง 
669 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร.0 3842 9245
 
โรงพยาบาลบ้านบึง
 3 ซ.19 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร.0 3844 2200
 
โรงพยาบาลพานทอง
 1/10 ม.8 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี โทร.0 3893 2500
 
โรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม.10 
33/37 กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร.0 3824 5051
 
โรงพยาบาลหนองใหญ่
 207 ม.1 ถ.เฉลิมพระเกียรติต.หนองใหญ่อ.หนองใหญ่จ.ชลบุรี
โทร.0 3821 6312
 
โรงพยาบาลเกาะจันทร์ 
1 ม.14 ต.เกาะจันทร์อ.เกาะจันทร์จ.ชลบุรี โทร.0 3816 6300
 
โรงพยาบาลเกาะสีชัง 
59 ม.1 ต.ท่าเทววงศ์อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โทร.0 3821 6461
 
โรงพยาบาลบ่อทอง 
2 ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทร.0 3821 1747
 
โรงพยาบาลบางละมุง 
669 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร.0 3842 9245
 
โรงพยาบาลบ้านบึง
 3 ซ.19 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร.0 3844 2200
 
โรงพยาบาลพานทอง
 1/10 ม.8 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี โทร.0 3893 2500
 
โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 
133 ม.11 ต.ห้วยใหญ่อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.0 3823 8374
 
โรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม.10 
33/37 กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร.0 3824 5051
 
โรงพยาบาลหนองใหญ่
 207 ม.1 ถ.เฉลิมพระเกียรติต.หนองใหญ่อ.หนองใหญ่จ.ชลบุรี
โทร.0 3821 6312
 
โรงพยาบาลอ่าวอุดม 
อ.อ่าวอุดม จ.ชลบุรีโทร.0 3835 1012
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
 
 
คลินิกจุมพลการแพทย์ 
3 ม.1 ถ.เจตน์อ านาจ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรีโทร.0 3875 0242
 
คลินิกแพทย์ยงยุทธ
 101 ถ.ศรีจารุสัมพันธ์1 ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรีโทร.08 9244 2144
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์รัชดาภรณ์
 26/1291 ม.1 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรีโทร.0 3844 1760
 
คลินิกแพทย์วรรณา 
2 ถ.ศรีวิชัย ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.09 4495 6510
 
คลินิกแพทย์อาภรณ์ 
200/9 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร.0 3820 1952 
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาแพทย์มาโนชญ์
 96/10 ถ.สุขประยูร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
 จ.ชลบุรีโทร.06 3727 9366
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมออรรถพล
 29/5 ม.11 ถ.สุขประยูร ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม
 จ.ชลบุรีโทร.09 0985 0359
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภิสรา
 14 ถ.บวรสถิตย์ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรีโทร.0 3844 5471
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์โสรยา 
56/23 ม.6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรีโทร.08 4466 6294
 
คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร
 99 ม.4 ถ.เกาะโพธิ์-สามแยก ต.ท่าบุญมีอ.เกาะจันทร์
จ.ชลบุรีโทร.0 3820 9750 
 
แพทย์ขนิษฐาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์
 126/4-5 ถ.ศรีจารุสัมพันธ์ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
 จ.ชลบุรีโทร.08 1562 0129
 
แพทย์ปิยรัตน์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์
 96/4 ถ.สุขประยูร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
 จ.ชลบุรีโทร.09 4652 2445
 
พนัสเวชคลินิก 
17 ถ.สระตราง ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรีโทร.0 3846 1733 

ข้อมูลโรงพยาบาลพนัสนิคม

โรงพยาบาลพนัสนิคม
 
 

 ประวัติโรงพยาบาลพนัสนิคม

โรงพยาบาลพนัสนิคม แต่เดิมในปี พ.ศ. 2484 มีชื่อว่า ” สุขศาลาชื่นบำเพ็ญ ” โดยนายริ้ว บริบูรณ์ คหบดีในอำเภอพนัสนิคมได้บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างอาคารไม้ทรงปั้นหยา ใต้ถุนสูง ค่าก่อสร้างจำนวน 5,000 บาท
 
2512
 
พ.ศ. 2512 ได้เปลี่ยนชื่อจาก สถานีอนามัยชั้น 1 เป็น “ ศูนย์บริการแพทย์และอนามัย ” โดยมีนายแพทย์วินัย วิริยกิจจา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการแพทย์และอนามัย
 
2515
 
พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงพยาบาลพนัสนิคม ”
 
2522
 
พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมานก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง อีก 1 หลังโดยมีนายแพทย์ปัญญา กีรติหัตถยากร ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
2523
 
พ.ศ. 2523 ในเดือนพฤษภาคม ท่านเจ้าคุณธรรมโกศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ได้ชักชวนผู้มีจิตศรัทธา เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ร่วมบริจาคเงินก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ขนาด 30 เตียง รวมหอฉันอีก 1 หลัง
 
2530
 
พ.ศ. 2530 ได้ก่อสร้างต่อเติมลานตึกผู้ป่วยนอก จำนวน 286,500 บาท นายแพทย์ประพนธ์ ราษฎรวิจิตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
2533
 
พ.ศ. 2533 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง โดยมีนายแพทย์ประพนธ์ ราษฎรวิจิตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
2535
 
พ.ศ. 2535 นายแพทย์เกษม ทรงจิตรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม ได้ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. โดยนายสมชาย สหชัยรุ่งเรือง ประธานสภาจังหวัดชลบุรี สนับสนุนการก่อสร้าง ตึกอุบัติเหตุ (อาคารจรวย บริบูรณ์ 2)
 
2536
 
พ.ศ. 2536 นายแพทย์เกษม ทรงจิตรัตน์ ร่วมกับนายวีระวิทย์ วิวัตน์วานิช และคณะศิษย์ยานุศิษย์ หลวงปู่มั่น วัดเนินตามาก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้มีมติร่วมกันสร้างอาคารผู้ป่วย 4 ชั้น
 
2545
 
พ.ศ. 2545 ภายใต้การนำของ นายแพทย์ประยุทธ หมื่นหน้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม ที่ต้องการจะพัฒนาให้โรงพยาบาลเป็นที่พึ่งของประชาชนภายใต้การดูแลรักษาที่มีคุณภาพ จึงได้ปรึกษาคณะกรรมการภาคเอกชน มีมติร่วมกันให้ก่อสร้างเพิ่มเติมห้องคลอดและห้องผ่าตัด แทนอาคารเก่าที่ชำรุดจึงเป็นที่มาของการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วย 6 ชั้น ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 58,512,450 บาท
 
 
วันที่ 16 สิงหาคม 2547 นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยงและกีฬาเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วย 6 ชั้น ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549
 
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เหล่าพสกนิกรอำเภอพนัสนิคมและพื้นที่ใกล้เคียง เห็นสมควรเทิดพระเกียรติและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนัสนิคม จึงได้ขอพระราชทานชื่ออาคารผู้ป่วย 6 ชั้น ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่า “ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ” และมีพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 80 พรรษา ติดอาคารด้วย

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง